Člani organov Lokalne akcijske skupine med Snežnikom in Nanosom

Predsednica LAS:  Maja Piškur (javni sektor)

Podpredsednik LAS in član UO:  Boštjan Glažar (javni sektor)

Člani Upravnega odbora

 1. Boštjan Primc (javni sektor)
 2. Danijela Volk (javni sektor)
 3. Andrej Poljšak (javni sektor)
 4. Boštjan Glažar (javni sektor)
 5. Boštjan Požar (ekonomski sektor)
 6. Milenko Oblak (ekonomski sektor)
 7. Martin Godina (ekonomski sektor)
 8. Tomaž Penko (ekonomski sektor)
 9. Milan Simčič (civilni sektor)
 10. Tina Žigon (civilni sektor)
 11. Vojko Mihelj (civilni sektor)
 12. Franko Dolgan (civilni sektor)

Sestava UO je predsednik in 12 članov UO, skupaj 13, od tega je 5 predstavnikov javnega sektorja  (38,46%), 4 predstavniki ekonomskega sektorja (30,76%) in 4 člani civilnega sektorja (30,76%). Niti en sektor ne presega 49% zastopanost v upravnem odboru.

Članice Nadzornega odbora:

 1. Lorena Mahne
 2. Erika Kovačič
 3. Tina Poljšak