Člani organov Lokalne akcijske skupine med Snežnikom in Nanosom

Predsednica LAS:  Maja Piškur (javni sektor)

Podpredsednik LAS in član UO:  Boštjan Glažar (javni sektor)

Člani Upravnega odbora

 1. Boštjan Primc (javni sektor)
 2. Rafaela Žejn (javni sektor)
 3. Boštjan Požar (javni sektor)
 4. Milenko Oblak (ekonomski sektor)
 5. Jože Želko (ekonomski sektor)
 6. Cvetka Kernel (javni sektor)
 7. Tomaž Penko (ekonomski sektor)
 8. Andrej Poljšak (civilni sektor)
 9. Andreja Penko Požar (civilni sektor)
 10. Tina Žigon (civilni sektor)
 11. Vojko Mihelj (civilni sektor)

Sestava UO je predsednik in 12 članov UO, od tega 6 predstavnikov javnega sektorja  (46,15%), 3 predstavniki ekonomskega sektorja (23,08%) in 4 člani civilnega sektorja (30,77%).

Članice Nadzornega odbora:

 1. Lorena Mahne
 2. Erika Kovačič
 3. Tina Poljšak