Zgodbe rok in krajev

Nosilec: LAS Srce Slovenije
Partnerji: LAS Dobro za nas, LAS Dolenjske in Bele Krajine, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Stik, LAS Mežiške doline, LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Zasavje, LAS s CILJem, LAS Notranjska, LAS Prlekija, LAS Loškega pogorja
Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 37.500,00 €
Znesek sofinanaciranja: 30.000,00 €

Obdobje izvajanja: 14.7.2017 - 31.12.2018

Tematsko področje: družbena povezanost in socialna vključenost vseh skupin prebivalstva

Rokodelstvo je pomemben steber kulturne dediščine in identitete Slovenije. Prav zato je Slovenija  podpisnica Unesco konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine, s katero se je država med drugim zavezala tudi za ohranitev rokodelstva in za prenos rokodelskih znanj.

Projekt sodelovanja «Zgodbe rok in krajev« omogoča rokodelcem pridobivanje potrebnih strokovnih znanj in izkušenj, sodelovanje z oblikovalci, kar jim bo omogočilo, da bodo njihovi izdelki še bolj kvalitetni in da bodo rokodelci s pridobljenimi osebnimi kompetencami in novimi znanji, uspešnejše stopili na trg in s tem izboljšali tudi svoj gospodarski položaj.

Velika vrednost tega projekta je tudi v aktivnem povezovanju in sodelovanju rokodelcev iz sodelujočih lokalnih akcijskih skupin in njihov skupen nastop na trgu.

Zgodbe rok in krajev so projekt, ki nudi odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev preko oživljanja urbanih središč, vključevanja sodobnega dizajna, kulturnih kreativnih industrij, dodajanja vrednosti turizmu, promociji družbene odgovornosti gospodarstva, socialne kohezije, novih delovnih mest, nizko ogljične družbe, krepitve identitete in razvoja podeželja.
Namen projekta je ustvariti spodbudno okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji.
Cilji:
- povečanje gospodarske moči rokodelcev
- krepitev družbene moči rokodelcev
- krepitev lastnih kapacitet rokodelcev
- krepitev sodelovanja z družbeno odgovornim gospodarstvom in mediji

 

 

www.eu-skladi.si