6. poziv

Na 6. pozivu LAS med Snežnikom in Nanosom so bili izbrani 4 projekti, ki so navedeni v spodnji tabeli.

»Naložbe sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

Povezave: www.eu-skladi.si

Seznam projektov:

Datum odločbe Ime projekta Nosilec Občine izv. Predvidena vrednost operacije Znesek sofinanciranja
(DO)živi v urbanem okolju Tomaž Penko s.p. Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica 71.233,42 € 53.995,69 €
Kruh nas povezuje VASCOM Zavod za informiranje in videoprodukcijo, Pivka Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica 80.638,05 € 54.881,78 €
Wellness in relax center Marancana MARACANA, relax center d.o.o. Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica 82.538,70 € 54.772,92 €
Podjetnost in podeželje Zavod znanje Postojna Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica 58.418,53 € 36.337,04 €