Kruh nas povezuje

Nosilec: VASCOM Zavod za informiranje in videoprodukcijo, Pivka
Partnerji: Simon Urbančič s.p., Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica, Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 80.638,05 €
Znesek sofinanaciranja: 54.881,78 €

Namen operacije je razvoj nove turistične storitve ter razvoj programa v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje ter vključevanje različnih ranljivih skupin z namenom njihove večje socialne aktivacije. Operacija se bo izvajala od 1.6.2022 do 30.6.2023. Delovni sklopi: vodenje in koordinacija, izvajanje promocijskih aktivnosti, nabava opreme, razvoj novih storitev in programov in vključevanje ranljivih skupin ter prenos znanja in dediščine.


Cilji operacije:
- razviti doživljajsko delavnico z zgodbo priprave kruha in pekovskih izdelkov,
- s postavitvijo kogeneracijske peči spodbujati ukrepe za prilagajanje na podnebne spremembe,
- razviti nov program K(r)uharije, ki omogoča socialno aktivacijo ženskam, mladim s posebni potrebami

Rezultati operacije:
- priprava 2 TV prispevkov (15 min) za namen promocije operacije,
- izvedba 4 delavnic in doživljajskih delavnic peke kruha,
- oblikovan študijski program,
- izdelan dokumentarni film (do 40 min),
- nabava opreme: konvekcijska pečica za peko kruha, aparat za gnetenje kruha, kogeneracijska peč, prenosni računalnik, pripomočki za izvajanje delavnic (predpasniki, košarice, krpe, različne vrste moke) in oprema za gospodinjsko učilnico na OŠ,
- oblikovana publikacija-recepti kruhov