Vodilni partner

Zaradi spremembe organizacijske strukture LAS v novem programskem obdobju v okviru izvajanja programa CLLD, je LAS med Snežnikom in Nanosom postal pogodbeno partnerstvo. Pravno legaliteto zagotavlja vodilni partner Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ki je bil na osnovi dogovora partnerjev LAS izbran za vodenje LAS na volilni skupščini LAS dne 30.9.2015.
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je v preteklem programskem obdobju 2007 - 2013 izvajalo naloge Lokalne akcijske skupine za področje občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Pri tem je zagotavljalo vse potrebne finančne in strokovne resurse za nemoteno delovanje LAS in si s tem pridobilo bogate strokovne izkušnje za vodenje LAS. Nenazadnje dokazuje uspešnost vodenja LAS črpanje 1.260.397,00 € sredstev iz programa Leader, s katerimi je bilo uspešno izvedeno 94 projektov na področju vseh treh občin. Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom tudi izpolnjuje vse potrebne strokovne in finančne zahteve za nemoteno upravljanje LAS.
Predstavitev vodilnega partnerja je dosegljiva na www.razvoj-podezelja.si.