3. poziv

Na 3. pozivu LAS med Snežnikom in Nanosom so bili izbrani naslednji projekti.

Projekti so sofinancirani  s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje.

Povezave:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

https://www.program-podezelja.si

 

Seznam projektov:

Datum odločbe Ime projekta Nosilec Občine izv. Predvidena vrednost operacije Znesek sofinanciranja
20.12.2018 Zdrava hrana Vesna Žbogar, Aljažev Breg 22, 6250 Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica 67.874,08 € 27.245,65 €
20.12.2018 Ureditev kmetije, razvoj novih programov in odprtje dopolnilnih dejavnosti Slavec Gregor, Knežak 111, 6253 Knežak Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica 68.169,89 € 49.990,13 €
20.12.2018 Razvoj turističnega produkta za poslovne skupine za francoski trg z dolgoročno možnostjo razvoja na tuje in domače trge TJAŠA POKLAR, AUGMENTA, S.P., IZOBRAŽEVANJE IN TURISTIČNO VODENJE Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica 24.217,20 € 18.019,07 €
20.12.2018 Adrenalinsko doživljanje legend in zgodb na kolesu Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica 45.471,66 € 33.201,20 €
31.1.2019 Terensko jahanje Slovenija Konjeniški zavod Konji na Bregu Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica 28.558,17 EUR € 19.855,44 EUR €
14.2.2019 Ohranjanje naravnih virov za lepši jutri VASCOM Zavod za informiranje in videoprodukcijo, Pivka Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica 57.777,62 € 47.983,33 €
14.2.2019 Promocija reje drobnice kot turistični produkt Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka Pivka 18.754,32 € 13.765,99 €
14.2.2019 Obuditev žganjekuhe v Brkinih Darja Blatnik, Jelšane Ilirska Bistrica 60.410,67 € 44.212,86 €
14.2.2019 Nakup sistema za avtomatsko rezanje - cutter TAPETNIŠTVO MEZGEC, Dejan Mezgec s.p., Hrušica 43, 6244 PODGRAD Ilirska Bistrica 60.422,26 € 42.800,71 €
14.2.2019 Utrjevanje turistične destinacije vasi Orehek skozi lik prvega slovenskega pesnika Pavla Knobla Kulturno društvo Cajt Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica 52.162,00 EUR € 43.586,16 EUR €