Razvoj turističnega produkta za poslovne skupine za francoski trg z dolgoročno možnostjo razvoja na tuje in domače trge

Nosilec: TJAŠA POKLAR, AUGMENTA, S.P., IZOBRAŽEVANJE IN TURISTIČNO VODENJE
Partnerji: RRA ZELENI KRAS, REGIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA ZELENI KRAS D.O.O., S4S TRAVEL AGENCY D.O.O., SVIŠČAKI Z.B.O.
Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 24.217,20 €
Znesek sofinanaciranja: 18.019,07 €

Tematsko področje: razvoj osnovnih storitev

Operacija je družbeno odgovoren projekt s katero partnerji na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj v tujini in delovanju na področju turizma razvijejo turistični produkt, ki pripomore k prepoznavnosti destinacije, poveča njen obisk in zagotavlja več dela lokalnim prebivalcem.
Poleg tega lokalne ponudnike izobražujejo in jim pomagajo pri mreženju. Turistični produkt lahko trži lokalna skupnost, lokalna društva in organizacije.
Partnerji posredujejo svoj čas in znanje na prostovoljni bazi, z lastnim finančnim vložkom. Vsi za svoj obstoj delujejo v okviru svojih podjetij in organizacij in so pripravljeni del delovnega časa svojih zaposlenim nameniti vlaganju v lokalno okolje.
Namen operacije je razviti turistični produkt za poslovne skupine, posebnost : unikatni doživljajski dogodki : team building v naravi, escape room na gradu Prem, kulinarični iziv na turistični kmetiji.
Splošni del: 4 dni aktivnosti, t.i. potovanja po meri, ki zajema vse nivoje organizacije potovanja: nočitve, športne aktivnosti, kulturne aktivnosti, kosila, gala večerje, team builiding, izvedbo sestanka, konference ali odprte mize za ciljno podjetje, prevoze med nastanitvenimi kapacitetami in aktivnostmi, strokovno vodenje turističnega vodnika, ligistiko in strokovno asistenco na terenu.
Zajemal bi prednosti naše zelene destinacije ter povezal podjetje, ki že deluje na področju tujega trga, RRA Zeleni Kras kot partnerja v promociji in obisku sejmov, S4S Turist agency d.o.o., ki razpolaga z lastnimi kombiji in uspešno trži izlete so Sloveniji za tujce, mreženja ter lokalno skupinost Turistično kooperativo Zadrugo Sviščaki, ki si prizadeva vzpostaviti prvi razpršeni hotel na destinaciji.
Turistične stortitve se vedno bolj usmerjajo v individualizacijo in organizacijo potovanj po meri. Poslovne skupine so nišni trg, ki se trenutno v Evropi najbolj razvija. Srečujemo se z vedno več majhnimi in družinskimi podjetji, ki svoje zaposlene spremljajo, motivirajo, izobražujejo, spodbujajo. Ena od oblik motiviranja zaposlenih je incentive turizem, kjer podjetje naroči potovanje po meri v katerega je potrebno vključiti unikatne aktivnosti, team buildinge za povezovanje zaposlenih v podjetju, kosila in gala večerje po meri ter zagotoviti fleksibilen kader na destinaciji ter čim višjo privatnost. Poslovne skupine so zahtevne, vse aktivnosti morajo biti strogo načrtovane.
V razvoj produkta, popis ponudbnikov, izdelava tehničnega itinerarja, pripravo materiala za internetno stran, pripravo na sejme in izobraževanja bo prevzel vodilni partner, ki bo zagotavljal strokovno storitev.
Partner RRA Zeleni Kras bo v povezavi z STO poskrbel za prisotnost na sejmih v tujini (Lyon, London) in promocijo preko svojih kanalov.
S4S turist agency bo skrbela za prevoze testne skupine in strokovno vodenje skupine ter bo nadaljne sodelovala pri trženju in izvajanju programa/produkta.
Zadruga Sviščaki razvija prvi razpršeni hotel v regiji, kar lahko pripomore k zainteresiranosti potencialnih tujih strank in zvišuje dodano vrednost destinaciji.

Produkt združuje in povezuje različne storitve na destinaciji in ga je možno implementirati v program za manjše skupine, ki nočitev opravijo znotraj destinacije (kmečki turizmi, manjši hoteli, razpršeni hoteli) ali zunaj destinacije (hoteli v Opatiji, Portorožu ali Ljubljani) in opravijo glavnino aktivnosti na destinaciji.
Gre za produkt, ki bo združeval storitve in bo tako osnova za nadaljni razvoj, produkt se dolgoročno trži tudi preko drugih agencij in organizacij, društev.
Logistiko bi postavili v Ilirski Bistrici s tem razširi nabor storitev podjetja in zagotavljali njegov obstanek.
Za produkt bi izdelali spletno stran in ga prek nje tržili, trženje bi opravljal tudi RRA Zeleni Kras preko svojih kanalov, obiskov sejmov v regiji in lokalna promocija.
Torej gre za družbeno odgovoren projekt v katerega zavedno vlagamo svoj čas in denar ter se s tem odpovedujemo delnemu dohodku, ki bi ga lahko pridobili predvsem podjeji Augmenta in S4S, če bi ta čas namenila svojemu delu v tujini.