Promocijske fotografije

Fotografije iz katalogov  so last (DRPSN), Občine Ilirska Bistrica, Občine Postojna in Občine Pivka, zato je potrebno za njihovo uporabo pridobiti soglasje.

Prošnjo za soglasje (obrazec objavljen v spodnjih povezavah) je potrebno pismeno posredovati na DRPSN na mail info@razvoj-podezelja.si.

V pridobljenem soglasju bo natančno določeno, katere podatke morate uporabiti pri navajanju avtorstva fotografij. Brez objave avtorskih podatkov uporaba fotografij ni možna in bo v primeru nepooblaščene (nedovoljene) objave ustrezno sankcionirana.

Na voljo so naslednji dokumenti: