Nakup sistema za avtomatsko rezanje - cutter

Nosilec: TAPETNIŠTVO MEZGEC, Dejan Mezgec s.p., Hrušica 43, 6244 PODGRAD
Partnerji: Plama-pur, d.d. Podgrad, Podgrad 17, 6244 PODGRAD; PUR-PLA-TEX, d.o.o., Podgrad 110, 6244 PODGRAD
Občine izvajanja: Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 60.422,26 €
Znesek sofinanaciranja: 42.800,71 €

Tematsko področje: ustvarjanje novih delovnih mest

V okviru operacije bo podjetje Tapetništvo Mezgec Dejan s.p. kot osnovno aktivnost kupilo novi stroj – sistem za avtomatsko rezanje CUTTER, s katerim želi zadostiti visokim kriterijem in zahtevam evropskih kupcev iz avtomobilske in pohištvene dejavnosti. Z novo, sodobnejšo tehnologijo bodo povečali natančnost razreza in izkoristek tapetniškega blaga, obenem pa zmanjšali čas razreza, saj to sedaj počnejo klasično ročno kot še vedno večina tapetnikov. Uspešno izvedena operacija bo bistveno prispevala k inovativnemu pristopu na področju tapetništva v naši regiji, če ne širše in ne samo v podjetju.
Podjetje namerava investicijo v nov stroj izvesti v naselju Hrušica pri Podgradu, kjer je sedež podjetja in je v neposredni bližini obrtne cone Plama, v kateri je več podjetij, ki so nastale iz nekdanjega industrijskega velikana Plame, ki so tudi partnerji podjetja Mezgec. Pri tej operaciji podjetje načrtuje inovativno partnerstvo na dveh področjih.
Prvo je na področju dobave kvalitetnega materiala, pri katerem želi sodelovati z preverjenimi razvojnimi partnerji, kot sta Plama-Pur in Pur-Pla-Tex. Obe podjetji imata uradni sedež v Podgradu, večino proizvodnje pa v obrtni coni Plama pri Hrušici. Tako z enim kot z drugim partnerjem ob vsakem projektu s skupnimi močmi razvijajo nov, inovativen proizvod, ki je na trgu zaradi svoje kvalitete in višje dodane vrednosti  konkurenčen in tržno zanimiv. Z novo operacijo se bo partnerstvo še okrepilo, saj bodo z novo tehnologijo s skupnimi močmi zmožni ustvariti še kvalitetnejši, še boljši, še uspešnejši proizvod.
Drugo področje, ki ga namerava podjetje v okviru operacije izpeljati, je praktično usposabljanje osnovno šolskega in srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Skozi operacijo želijo vzpostaviti pogoje, da bodo kot mentorji mladim pri izvajanju prakse in opravljanju pripravništva privabili dijake s področja Podgrada, ki se izobražujejo v Srednji šoli v Sežani v programu Aranžerski tehnik. Zaradi specifike njihovega programa bi jim lahko nudili dobre pogoje za uspešno praktično nadgraditev teoretičnega znanja na področju oblikovanja, aranžiranja in vizualnih komunikacij.

CILJI operacije: 

Spodbuditi povezovanje med razvojnimi partnerji število vzpostavljenih partnerstev.  2
Spodbuditi podjetniške aktivnosti na podeželju -  število ustvarjenih novih delovnih mest: 1
Izboljšati pogoje za zagotavljanje visoke kakovosti življenja - število novih programov: 2
Izboljšati pogoje za zagotavljanje visoke kakovosti življenja - število novih storitev: 3