Obuditev žganjekuhe v Brkinih

Nosilec: Darja Blatnik, Jelšane
Partnerji: Blizu d.o.o.; Škoberne Slavko, član kmetije; Denis Iskra
Občine izvajanja: Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 60.410,67 €
Znesek sofinanaciranja: 44.212,86 €

Tematsko področje: ustvarjanje novih delovnih mest

Namen izvedbe operacije je ohranitev stoletne tradicije kuhanja žganja na območju Brkinov. Žganjekuha na tem področju počasi izginja. PROBLEMATIKA:
1. Država s predpisi vse bolj zapleta in posledično domače žganje ne pride na tržišče.
Kmetje, ki bi želeli proizvajati žganje v količinah do 1.500 l, kot je bilo včasih običaj že na manjših kmetijah, se za proizvodnjo ne odločijo ali pa žganje kuhajo ilegalno. Posledično se takšno žganje ne more prodajati v gostilnah kot del ponudbe brkinske kulinarike. Velika večina proizvedenega žganja se proda ilegalno, pod lastno ceno. Prodaja pod lastno ceno negativno vpliva na registrirane proizvajalce, kakovost takšnega žganja pa je vprašljiva.
Proizvodnja v okviru dopolnilne kmetijske dejavnosti finančno obremeni posameznika z mesečnimi prispevki za zdravstveno zavarovanje, letno dohodnino od dobička od prodaje in trošarino na vsak proizveden liter alkoholne pijače.
2. Kmetije v Brkinih počasi izginjajo.
Lastniki zemljišč zemljo več ali manj dajejo brezplačno v najem posameznikom za košnjo ali pašo. Tako se rodovitne njive in sadovnjaki spreminjajo v travnike in pašnike ali pa se zaraščajo. Hrana se na tem območju vse manj prideluje.  Mladina zapušča vasi in raje išče službo v mestih.
3. Sprememba prodajnih poti.
S propadom kmetijskih zadrug,  z osamosvojitvijo Slovenije in posledično izgubo trga na Reki in okolici ter aktualno prodajo hrane v velikih trgovskih verigah se kmet posameznik sooča s problemom, kako prodati svoje pridelke. Kmetje so včasih svoje pridelke prodajali v zadruge ali pa na trgu v Reki.  Kmet je znal hrano pridelati, s prodajo pa se mu ni bilo treba posebej ukvarjati.  Sprememba prodajnih poti v veliki meri vpliva na propad kmetij v Brkinih.

AKTIVNOSTI, CILJI IN REZULTATI:
1. Vlagateljica Darja Blatnik ima trenutno registrirano osnovno kmetijsko dejavnosti v okviru katere prideluje jabolka in slive. Cilj je registrirati  dopolnilno kmetijsko dejavnost žganjekuhe. 
2. V solastništvu z zakonskim partnerjem Erikom Muševičem razpolaga z gradbenim zemljiščem v Jelšanah na kateremu je pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo pomožnega objekta- lope. Cilj je izgraditi pomožni objekt in v njemu registrirati živilski obrat za proizvodnjo žganja.
3. S partnerjem Blizu d.o.o. skleniti pogodbo o promociji in prodaji žganja. Cilj je proizvedeno žganje prodati gostincem na območju cele Slovenije.
4. Žganje se bo kuhalo na tradicionalen način v brkinskem kotlu. Cilj je promovirati žganjekuho na tradicionalen način.
5. Žganjekuha bo odprtega tipa. Z predstavitvami kuhanja žganja osnovnim in srednjim šolam, zaključenim skupinam upokojencev in turistov vlagateljica želi obuditi razmišljanje posameznikov, da vsaj tisti, ki razpolagajo z zemljo le to začnejo obdelovati. Cilj je vplivati na razvoj manjših enot dopolnilne dejavnosti in spodbuditev pridelovanja hrane na območju Brkinov.
6. Partner Škoberne se od leta 2015 ukvarja s proizvodnjo industrijske konoplje. Namen sodelovanja je, da združiva konopljo in žganje v nov tržno zanimiv produkt s pomočjo destilacije in ostalih postopkov. Cilj je da se ustvari nov skupni  produkt, ki se ga da na tržišče.
7. Partner Denis Iskra namerava razširiti dejavnost žganjekuhe in sodelovati pri  promociji ter skupnem nastopu na tržišču skupaj s partnerji pri tej operaciji. Cilj je odprtje dejavnosti s.p.