Ureditev kmetije, razvoj novih programov in odprtje dopolnilnih dejavnosti

Nosilec: Slavec Gregor, Knežak 111, 6253 Knežak
Partnerji: OŠ Pivka, DSO Ilirska Bistrica, Izobraževanje Tamara Urbančič s.p., Najraje moje, izobraževanje Andreja Premrl s.p.
Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 68.169,89 €
Znesek sofinanaciranja: 49.990,13 €

Tematsko področje: razvoj osnovnih storitev

Slavec Gregor je mlad prevzemnik kmetije v preusmeritvi v ekološko kmetijo, ki redi govedo, koze, osle, je čebelar in ima nasad jagodičevja. Njegova kmetija ni velika, je pa pestra in tradicionalna. Ker bi rad, da mu kmetija prinaša soliden dohodek, razmišlja o dopolnitvi osnovne dejavnosti in sicer v smeri odprtja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji -  didaktične kmetije na kateri bi sprejemal različne skupine obiskovalcev od osnovnošolcev, vrtčevskih otrok, starejših in invalidnih oseb. Tem obiskovalcem bi rad prikazal kmečko življenje, ki se v krajih, kjer živi, opušča in žal predvsem  otroci nimajo več stika z domačimi živalmi in kmečkim življenjem ter pridelavo hrane.
Gregor ima že urejen senik, ki je primeren za spanje na senu in sprejemanje večjih skupin obiskovalcev. S pomočjo tega projekta bi rad uredil še čebelnjak ter premični kurnik za različno perutnino. Tako čebelnjak kot kurnik bosta prilagojena obiskovalcem, tudi invalidom (dostop in ogled) in predvsem za prikaz čebelarskih opravil ter prikaz ekološke reje kokoši. V ta namen bo dokupil tudi potrebno opremo. V času trajanja operacije namerava odpreti dopolnilno dejavnost na kmetiji – izobraževanje in s pomočjo partnerjev razviti didaktične programe.
Gregor je povabil k sodelovanju tudi Tamaro Urbančič s.p. in Andrejo Premrl s.p., ki mu bosta v okviru projekta razvili povsem nove inovativne didaktične programe za šole,  didaktične programe za ostale obiskovalce in program izvajanja aktivnih poletnih počitnic. V ta namen bosta na kmetijo pripeljali tudi svoje učence Kmetijskega krožka iz Postojne in Podgrada.
Partner v projektu bo tudi OŠ Pivka –oddelek  vrtec, ki bo pripeljala vrtčevske in osnovnošolske otroke  na ogled kmetije, izvajanje delavnic in posredno tudi pomagala razviti didaktične dejavnosti in programe za sprejemanje otrok. V ta namen bo nabavila tudi zaščitno opremo za otoke, opremo za izvajanje dejavnosti ter zaposlila osebo v deležu za čas trajanja projekta, ki bo spremljala otroke na dejavnosti.
Partner  Dom starejših občanov, bo pripeljal na kmetijo svoje varovance, ki si bodo ogledali delo z domačimi živalmi in prisostvovali delavnicam. Pomagal bo razviti programe za sprejemanje skupin starejših obiskovalcev in invalidnih oseb ter nabavil zaščitne pripomočke in opremo za izvajanje delavnic in ogledov kmetije.
Vse aktivnosti bodo usmerjene v razvoj didaktične kmetije, ki bo po koncu operacije samostojno in trajno  zaživela z odprtjem nove dopolnilne dejavnosti ter možnosti za razvoj dodatnih novih zaposlitev oziroma nadgradnje v socialno podjetje!
V operacijo bodo vključeni otroci iz treh občin: Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice, saj se predvideva prevoze otrok iz teh treh občin na kmetijo in izvajanje delavnic.