Vzpostavitev sodelovanja z LAG Brač

 

Torek, 26. junij 2018

Od 9. do 12. maja je LAS organiziral ogled dobre prakse pri LAG Brač iz Supetra na otoku Brač. Namen obiska je bil povezan z več aktivnostmi, med katerimi je bilo najpomembnejše vzpostavitev sodelovanja in projektne povezanosti z LAG Brač ter sodelovanje na 4. mednarodnem kongresu o podeželskem turizmu, ki je ob tem času potekal v mestu Supetar na Braču.

Ob tem dogajanju smo sodelovali tudi na prireditvi ob pobratenju občin Postojna in Supetar ter s promocijsko stojnico LAS in RRA Zeleni kras na Festivalu trajnostnega razvoja, ki je potekal v mestnem parku.  Na stojnici smo predstavili delovanje LAS in naše promocijske materiale, RRA Zeleni kras in VISIT Postojna pa še turistično ponudbo Zelenega krasa, izdelke naših proizvajalcev in ostali promocijski material. Dogajanje je popestrila tudi folklorna skupina Torbarji iz Postojne.

Tudi sodelovanje na kongresu je bilo zelo uspešno, saj je strokovni vodja LAS sodeloval na panelni razpravi o vplivu Lokalnih akcijskih skupin na razvoj podeželskega turizma, kasneje pa je še predstavil primer našega in slovenskih LAS v oblikovanju podeželskega turizma v Sloveniji. Ob tem sta bila predstavljena tudi primera dobre prakse trgovine Guštarna v Postojni in Turistične kmetije Smrekarjeva domačija iz Grobišč pri Postojni. vse predstavitve so bile zelo uspešne in so vzbudile veliko zanimanje udeležencev kongresa, kar je rezultiralo z dodatnimi pogovori in povabili na predstavitve na drugih dogodkih s tega področja.

Z LAS Brač pa je bilo dogovorjeno bolj aktivno sodelovanje pri izmenjavi članov LAS, določena pa sta bila tudi dva konkretna projekta sodelovanja. Ugotovili smo namreč, da imamo zelo veliko skupnih interesov (kar je bilo ob začetku sodelovanja največja neznanka) in da obstaja zelo veliko možnosti za sodelovanje na različnih področjih, med katerimi izpostavljamo športno, kulturno in društveno dogajanje. Skratka – interes po sodelovanju je zelo velik z obeh strani.

Aleš Zidar

panelna razprava predstavitev promocijska stojnica kongres promocija na trgu panelna razprava predstavitev promocijska stojnica kongres promocija na trgu panelna razprava predstavitev promocijska stojnica kongres promocija na trgu panelna razprava panelna razprava panelna razprava panelna razprava predstavitev predstavitev predstavitev promocijska stojnica kongres