Potrjeni projekti 3.poziv

 

Sreda, 27. junij 2018

Na tretji javni poziv LAS med Snežnikom in Nanosom, ki je bil objavljen dne 19.2.2018 za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS je pravočasno prispelo 14 vlog v skupni vrednosti 557.293,59€ za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Ocenjevalna komisija je vloge pregledala  ter podala poročilo, ki ga je upravni odbor LAS na svoji 14. seji dne 5.6.2018 obravnaval in potrdil.

Deset operacij je bilo izbranih za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in sicer v skupni višini 370.792,06€. Štiri vloge niso bile potrjene.

Po preteku roka za pritožbe na odločbe se bo začel vnos izbranih operacij v e aplikacijo Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Šele po pregledu vlog in dani pozitivni odločbi s strani Agencije, bo možno začeti z aktivnostmi prijavljenih operacij.