ZAKLJUČEVANJE OPERACIJ 1. in 2. poziv

 

Petek, 29. junij 2018

Operacije, ki so bile prijavljenje v letu 2017 na 1. in 2. poziv se izvajajo in približujejo zaključku. Oddani so že trije zahtevki za izplačilo. Da ne bi prihajalo do nepotrebnih težav z dokumentacijo za zahtevek, prilagamo nekaj nasvetov:

- Za vsak plačan račun mora biti poleg tudi ponudba, morebitna dobavnica, morebitna naročilnica ali morebitna pogodba z izvajalcem ter obvezno dokazilo o plačilu, ki se glasi na kupca, ki je naveden v računu! 

- Če je parner pridobival ponudbe na novo mora priložiti nove ponudbe s pojasnilom in izborom izvajalca.

- Ne glede na to ali uveljavljate strošek ali ne, mora biti tudi za stroške, ki se jih ne uveljavlja pa so bili prijavljeni, priložena dokumentacija (časovnice...) iz katere je razvidno, da je bila aktivnost izvedena.

- Partnerji, ki so zavezanci po ZJN,  naj dosledno upoštevajo celoten postopek naročil in skrbno hranijo vso dokumentacijo, ker smo bili opozorjeni, da se bo natančno preverjalo.

- Pri končnem zahtevku je potrebno opisati:

učinke naložbe,

pojasniti cilje, ki ste jih dosegli,

podati poročilo o opravljenem delu.

Temu se priloži tudi fotografije pred in po izvedbi operacije. Na fotografijah, ki prikazujejo rezultate izvedenih aktivnosti, mora biti razvidno označevanje z logotipi po navodilih.

- Prosimo, da pripravite dokumentacijo za oddajo zahtevka za izplačilo vsaj tri tedne pred rokom oddaje, ker nam izkušnje kažejo, da sicer lahko zmanjka časa za ureditev dokumentacije iz različnih razlogov.

- OZNAČEVANJE! Dolžni ste označiti operacijo od izdane odločbe dalje, tako na terenu kot na poslovnih spletnih straneh po navodilih.

OPOZORILO: 

Če se tekom izvajanja operacije pojavijo kakršnekoli spremembe, nas pokličite, ker je potrebno dati vlogo za spremembo preden se začne izvajati, sicer obstaja možnost, da ne bo odobrena in posledično tudi ne sofinancirana. 

Še enkrat prilagamo kontakt za vprašanja: 05 711 23 35 (pisarna LAS), 031 339 789 (Aleš Zidar), Tamara Urbančič (040 91 93 96)