Odobreni tri projekti LAS sodelovanje!

 

Ponedeljek, 13. avgust 2018

LAS med Snežnikom in Nanosom je prejšnji teden dobila odobrene tri projekte LAS sodelovanje s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sicer v skupni vrednosti 104.726,40€.

LAS med Snežnikom in Nanosom je na tretji poziv MKGP prijavila več projektov sodelovanja LAS, uspešna je bila pri treh projektih:
Projekt Z roko v roki do kakovostne prehrane smo pripravljali z LAS Notranjska, LAS Dolenjska in Bela krajina ter LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Namen projekta je vzpostavitev sistema lokalne oskrbe oziroma kratkih dobavnih verig za kar je treba izvajati vzporedne aktivnosti tako na strani povpraševanja (javne ustanove) kot na strani ponudbe (lokalni ponudniki).
Poleg LAS pri projektu sodeluje še član Pivka d.d..  Vrednost projekta za LAS med Snežnikom in Nanosom znaša 27.744,73 EUR. Projekt se bo izvajal od 1.10.2018 do 30.9 2020.


Projekt Interaktivni turizem za vse je povezal šest partnerskih LAS, poleg LAS med Snežnikom in Nanosom še LAS Notranjska,  LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Zasavje, LAS v objemu Sonca in LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Predlog projekta je odgovor na smernice o razvoju  dostopnega turizem v Evropi. Povečanje dostopnosti z uporabo novih tehnologij bo na eni strani omogočena osebam s posebnimi potrebami, na drugi strani pa bo s pomočjo novih tehnologij in virtualne resničnosti zabeležena ali poustvarjena dostopnost do izginjajoče oz. zavarovane dediščine.
Poleg LAS pri projektu sodeluje še  član občina Pivka. Vrednost projekta za LAS med Snežnikom in Nanosom znaša 61.861,38 EUR, izvajal pa se bo v letu 2019.


Projekt Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem je povezal šest partnerskih LAS, poleg LAS med Snežnikom in Nanosom še LAS Dolina Soče, LAS Gorenjska Košarica, LAS Krasa in Brkinov, LAS Posavje, Las Obsotelje in Kozjansko. Predlog projekta je povezovanje vseh biosfernih območij v Sloveniji in s tem povečevanje njihove prepoznavnosti ter izkoriščanje potencialov, ki jih Unescovo imenovanje prinaša območju. Ozaveščanje, komunikacija in promocija bodo bistvene aktivnosti tega dela operacije. S specifičnimi aktivnostmi na posameznem BO želimo dosegati cilje varovanja naravne in kulturne dediščine posameznega območja ob istočasem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva. Vrednost projekta za LAS med Snežnikom in Nanosom znaša 15.120,29 EUR, izvajal pa se bo v letu 2019 in 2020.

Projekte, ki tokrat niso bili odobreni, bomo ponovno prijavili na že odprti 4. poziv.