Promocija LAS in izvedenih operacij

 

Ponedeljek, 27. avgust 2018

V petek 17. avgusta je potekala v Ilirski Bistrici prireditev Dobimo se na Placu. V okviru te prireditve je LAS med Snežnikom in Nanosom na dveh strojnicah predstavljal izvedene operacije prvega in drugega poziva ter projekt sodelovanja več LASov Zgodbe rok in krajev.

Na prvi stojnici smo s pomočjo videoprojekcije in pisnega gradiva predstavljali izvedene projekte, na drugi stojnici pa so rokodelci predstavljali svoje izdelke. Hkrati s promocijo operacij je potekal voden ogled Hodnikovega mlina ter voden ogled po starem delu Ilirske Bistrice. Po obeh ogledih je sledila predstavitev tipične lokalne jedi (mlinarska malica)  in ljudskih običajev. 

Vabimo vas k ogledu naslednjih filmov: