Potrjen projekt sodelovanja

 

četrtek, 21. februar 2019

Dne 19.2.2019 je LAS med Snežnikom in Nanosom s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbo za projekt Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost. Potrjena je vrednost sofinanciranja v višini 99.997,56€.

LAS med Snežnikom in Nanosom je na 4. javni razpis za podukrep 19.3. Programa za razvoj podeželja iz naslova  Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine prijavila 5 projektov sodelovanja s slovenskimi LASi. V ta namen je bilo  za celo Slovenijo razpisanih le 1,1 mio €, kar je bilo mnogo premalo za uresničitev vseh idej, želja in pobud prebivalcev slovenskih LAS, ki so prijavile za 4 mio € projektov. Tudi naša LAS je  prijavila  kar 5 projektov sodelovanja, vendar je bil zaradi pomanjkanja sredstev odobren le projekt Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost in sicer v vrednosti sofinanciranja 99.997,56€. S pomočjo tega projekta se bo obnovila Brivnica Ozbič v Postojni. Več o projektu in  aktivnostih je na zavihku projekti/projekti sodelovanja.

Zavrnjeni so naslednji projekti sodelovanja:

- Razpršeni hoteli Slovenije, 

- Po poteh Janeza Vajkarda Valvasorja,

- Skupaj za varni jutri,

-  Sadjarstvo - bogastvo podeželja, ki povezuje.