VABILO na 12. REDNI ZBOR ČLANSTVA DRSPN

 

četrtek, 7. marec 2019

V skladu z 8. in 16. členom Zakona o društvih (Uradni list RS 61/2006), ter v skladu z 7. in 11. členom Statuta društva, vas vabim na 12. REDNI ZBOR ČLANSTVA Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ki bo v petek, 15.03.2018 ob 17,30 uri v prostorih Parka vojaške zgodovine, Kolodvorska 51, 6257 Pivka.

PREDLAGAN DNEVNI RED
1. Izvolitev delovnega predsedstva in predsednika delovnega predsedstva zbora društva, zapisnikarja in dveh overiteljev.
2. Ugotovitev prisotnosti članstva.
3. Sprejem dnevnega reda zbora.
4. Letno poročilo o delu društva za leto 2018 (poročilo o delu, finančno poročilo in zaključni račun društva) in poročilo Nadzornega odbora društva.
5. Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta društva za leto 2019.
6. Razno.

Po zaključenem zboru članstva sledi družabni večer s pogostitvijo. Lepo vabljeni!
S spoštovanjem,
Predsednik društva:
Boštjan GLAŽAR l.r.