VABILO NA SKUPŠČINO LAS

 

Ponedeljek, 11. marec 2019

Na osnovi Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS med Snežnikom in Nanosom vas vabim na 4. REDNO SKUPŠČINO LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM ki bo v petek, 15.03.2019 ob 16,00 uri v prostorih Parka vojaške zgodovine, Kolodvorska cesta 51, 6257 Pivka.

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti partnerstva LAS
2. Sprejem dnevnega reda zbora
3. Poročilo o delu LAS v letu 2018
4. Program dela LAS za leto 2019
5. Evalvacija izvajanja programa LEADER/CLLD v LAS med Snežnikom in Nanosom v obdobju 2014-2020 in pregled strateških usmeritev za izvajanje takšnih operacij v prihodnje
6. Razno

Gradivo za tretjo in četrto točko dnevnega reda je objavljeno na spletni strani LAS www.las-snezniknanos.si.
Prosimo, da se skupščine zanesljivo udeležite pooblaščeni predstavniki partnerjev oziroma zagotovite drugega pooblaščenca s pooblastilom, ki je priloga temu vabilu. V primeru nesklepčnosti skupščine, se bo le ta nadaljevala v skladu z določilom 8.6. Partnerske pogodbe.


        Predsednica LAS: Cvetka KERNEL
       


Vabljeni:
- pogodbeni partnerji
 

 

Na voljo so naslednji dokumenti: