VABILO na zbor članstva DRSPN

 

Petek, 23. avgust 2019

V skladu z 8. in 16. členom Zakona o društvih (Uradni list RS 61/2006), ter v skladu z 7. in 11. členom Statuta društva, vas vabim na 12. REDNI ZBOR ČLANSTVA ki bo v petek, 15.03.2018 ob 17.30 uri v prostorih Parka vojaške zgodovine, Kolodvorska 51, 6257 Pivka.

PREDLAGAN DNEVNI RED:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in predsednika delovnega predsedstva zbora društva, zapisnikarja in dveh overiteljev.
2. Ugotovitev prisotnosti članstva.
3. Sprejem dnevnega reda zbora.
4. Letno poročilo o delu društva za leto 2018 (poročilo o delu, finančno poročilo in zaključni račun društva) in poročilo Nadzornega odbora društva.
5. Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta društva za leto 2019.
6. Volitve nadomestnega člana UO društva
7. Razno.


Gradivo za četrto in peto točko dnevnega reda je objavljeno na spletni strani LAS www.las-snezniknanos.si.
Po zaključenem zboru članstva sledi družabni večer s pogostitvijo. Lepo vabljeni!


S spoštovanjem, predsednik društva Boštjan GLAŽAR 


Vabljeni:
- Člani društva
- Župani občin Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna

Na voljo so naslednji dokumenti: