Volitve nadomestnega člana UO DRPSN

 

Petek, 22. marec 2019

S sklepom UO DRPSN - vodilnega partnerja LAS, se je podaljšal rok za predloge kandidatov za nadomestnega člana UO DRPSN iz civilnega sektorja iz občine Ilirska Bistrica.

Kot ste iz prejšnjih obvestil seznanjeni, je predsednik DRPSN Boštjan Glažar objavil nadomestne volitve za člana UO DRPSN iz civilnega sektorja iz občine Ilirska Bistrica. Najprej je bilo predvideno, da bodo volitve potekale na rednem Zboru članstva 15.3.2019, vendar je Upravni odbor DRPSN na svoji 4. redni seji dne 13.3.2019 sprejel sklep, da se zaradi prekratkega roka za izvedbo volilnih opravil, podaljša volilna opravila v skladu z Volilnim pravilnikom DRPSN. Kot začetek volilnega postopka je določil 11.3.2019, ko so bila poslana obvestila o pričetku volilnih opravil in določil, da se bodo volitve izvedle z dopisno sejo Zbora članstva po preteku kandidacijskega postopka. V skladu s tem sklepom je bil popravljen tudi sklep o razpisu nadomestnih volitev, ki je objavljen na dnu novice.

Zato vas obveščamo, da še vedno teče kandidacijski postopek za nadomestnega člana UO DRPSN iz civilnega sektorja občine Il.Bistrica, ki se bo iztekel dne 25.3.2019. Vse zainteresirane obveščamo, da lahko še vedno predlagajo kandidate za prosto mesto člana UO na priloženih kandidacijskih obrazcih. Dne 28.3.2019 bo sklicana dopisna seja Zbora članstva, na kateri bodo lahko sodelovali le člani društva s plačano članarino. Zato vas pozivamo, da do takrat plačate članarino po priloženih obrazcih, pravne osebe pa naj zaprosijo za izstavitev računa.
 

Na voljo so naslednji dokumenti: