Utrinki iz strokovne ekskurzije na Kozjansko

 

Sreda, 15. maj 2019

V petek 10.5.2019 je v okviru projekta sodelovanja LAS "Približajmo UNESCOVA biosferna območja prebivalcem" potekala strokovna ekskurzija v biosferno območje Obsotelje in Kozjansko.

Ekskurzija je bila namenjena ponudnikom našega biosfernega območja Krasa in porečja reke Reke. Zato se je ekskurzije udeležilo 21 udeležencev iz LAS med Snežnikom in Nanosom ter 19 udeležencev iz LAS Krasa in Brkinov.

Po dobrodošlici na gradu Podsreda je sledila predstavitev biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje in ogled gradu - predvsem vsebin, ki se izvajajo na gradu (razstave, delavnice, naravoslovni dnevi...). Nato je sledil ogled ekološke kmetije Kukovičič, na kateri sta mlada gospodarja obnovila tradicionalen mlin ob reki Bistrici in prikazala mletje žit, izvedla degustacijo pekovskih izdelkov, soka in namazov. Kmetija ima le 3ha lastnih zemljišč, nekaj jih ima v najemu, vendar s pridom izkorišča dodano vrednost tradicionalnega mlina. Turistični ogledi mlina skupaj z namleto moko in domačimi marmeladami, sokovi, rezanci, biškoti... omogočajo delovno mesto.

Sledil je ogled kolekcijskega sadovnjaka visokodebelnih sadnih dreves na Čerčkovi domačiji (Podsreda) s predstavitvijo projekta ohranjanja travniških sadovnjakov ter predstavitev programa za šole.

Nato je sledil ogled obnovljene kozjanske domačije s prenočišči in gostinsko ponudbo, ki nas je vse zelo presenetil z dovršenostjo, idejami ter avtentičnostjo. 
Ogled smo zaključili s kosilom  v gostilni pri Olgi Škoberne v Dobjem.
 

Hvala Tatjani Kotnik za odlično vodenje po Kozjanskem parku!