Uprizoritev Jamske Ivanke Miroslava Vilharja

 

Sreda, 15. maj 2019

V okviru projekta LAS med Snežnikom in Nanosom "Obeležitev 200 letnice rojstva Miroslava Vilharja" je bila dne 10. in 12. maja izvedena spevoigra Miroslava Vilharja Jamska Ivanka.

V petek 10. maja je bila v Kulturnem domu Postojna po dolgih letih ponovno uprizorjena prva slovenska spevoigrea Jamska Ivanka, ki je delo Miroslava Vilharja. Obenem so Postojnčani obeležili 110 obletnico pridobitve mestnih pravic mesta Postojna. 

V nedeljo 12. maja je bila Jamska Ivanka uprizorjena tudi v Krpanovem domu v Pivki. Obenem je  občina Pivka obeležila obletnico Pivškega tabora na Kalcu. Letos smo namreč praznovali 150. obletnico o tega znamenitega dogodka, ki ga je skupaj s somišljeniki organiziral Miroslav Vilhar. Tabor na Kalcu je bil eden večjih  političnih dogodkov na Kranjskem, saj se ga je udeležilo dobrih 8000 ljudi. Vse do taborskega gibanja slovenski narod nikoli ni tako jasno in tako množično oblikoval svojega nacionalnega programa. Bil je to jasen narodnopolitični program, ki ni zadeval manjših političnih skupin, temveč je bil to program ljudskih množic. V spomin na ta dogodek se je  v nedeljo 12. maja 2019 v Krpanovem domu uprizorila Vilharjeva spevoigra Jamska Ivanka.

 Zaradi velikega povpraševanja je bila za javnost odprta tudi generalka pred uprizoritvijo. Pred samo izvedbo je polno dvorano Krpanovega doma nagovoril tudi župan Občine Pivka Robert Smrdelj. V nagovoru je poudaril,  da je kultura odvisna najprej od nas samih in naše osebne zavesti ter da kulturni dogodki prispevajo k posameznikovi osebnosti rasti. Sledila je uprizoritev spevoigre. Gledalci so igralce in pevce z aplavzom nagradili že med samim dogodkom. Na koncu pa so nastopajoči poželi buren aplavz in stoječe ovacije občinstva.

Vilhar je spevoigro Jamska Ivanka  postavil v 12. stoletje v čas križarskih vojn. Izvirna domorodna igra s pesmami, kot jo je Vilhar poimenoval, je bila prvič uprizorjena 1871, le nekaj mesecev pred Vilharjevo smrtjo. Znano je že, da je bil Miroslav Vilhar človek,  ki je znal pritegniti občinstvo in je izrabil vsako priložnost, da je pel in govoril o slovanstvu in domovini in tudi tokrat ni bilo nič drugače.

Obiskovalci so lahko sledili zgodbi Bogomila in Ivanke, ki živita v prepričanju, da sta brat in sestra. Bogomila čaka križarska vojna, pred odhodom pa jima Ivankin oče Vladimir pove, da nista v sorodu in s tem odstrani še zadnjo oviro pred njuno ljubeznijo. Ampak pot do njune sreče vendarle ni tako kratka. V igro stopi še kalski knez Miroslav s katerim se Bogomil nazadnje pomeri za Ivankino roko.
Zgodbo Jamske Ivanke so predstavili: Orkester GŠ Postojna z dirigentom Marjanom Grdadolnikom in pianistko Snježano Pleše Žagar, Gledališka skupina Ščuka iz Planine, pevci združenih zborov pivške in postojnske občine ter solisti: Jerneja Sojer Smerdu, Janja Konestabo, Jure Počkaj in Miran Žitko.

Čestitke vsem nastopajočim za vrhunsko izvedbo Vilharjevega dela.