Ogled dobre prakse šolskih vrtov

 

Petek, 24. maj 2019

Dne 23.5.2019 je v okviru projekta Z roko v roki do kakovostne prehrane, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,potekal ogled dobre prakse šolskih vrtov.

LAS med Snežnikom in Nanosom, v projektu Z roko v roki do kakovostne prehrane, sodeluje še s tremi LAS-i (LAS Notranjska, LAS Dolenjska in Bela krajina in LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe). Skupaj s predstavniki sodelujočih LAS-ov in občin smo si ogledali šolske vrtove in kmetijske krožke, ki potekajo na; OŠ Miroslava Vilharja Postojna, SGLŠ Postojna, OŠ Pivka ter na OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica. Udeležencem smo želeli predstaviti delovanje kmetijskih krožkov in delo na šolskih vrtovih, s katerim mlade spodbujamo k uživanju lokalno pridelane hrane.