POTRJENIH ŠEST PROJEKTOV 4. poziva

 

Petek, 26. julij 2019

Upravni odbor LAS med Snežnikom in Nanosom je na 20. redni seji dne 13.6.2019 potrdil 6 projektov 4. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR, ki se bodo financirali iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Na 4.javni poziv je bilo prijavljenih 16 projektov, katere je pregledala in ocenila ocenjevalna komisija. Glede na razpisana sredstva, pogoje in tematska področja je bilo potrjenih 6 projektov: 

- Kulinarična doživetja

- Revitalizacija mestnega jedra Pivke

- Revitalizacija grajskega parka Halsberg

- Kette nas povezuje

- Sovič primestni gozd z razgledom

- Igra nas povezuje

V pritožbenem roku ni prispela nobena pritožba.