VOLITVE v organe LAS 2019

 

Petek, 23. avgust 2019

Objavljen je sklep o volitvah v organe LAS med Snežnikom in Nanosom za novo mandatno obdobje. Volilni postopek prične teči 22.8.2019, volilna skupščina bo 18. septembra 2019.

Predsednica LAS je v skladu s Partnersko pogodbo in Pravilnikom o volitvah v organe DRPSN, ki se smiselno uporabljajo tudi za volitve v organe LAS, sprejela Sklep o izvedbi volitev v organe LAS med Snežnikom in Nanosom za mandatno obdobje 1.10.2019 do 30.9.2023.

Volilni postopek je pričel teči 22.8.2019 in se bo zaključil na Volilni skupščini LAS, ki bo potekala 18.9.2019 ob 14,00 uri v prostorih LAS na Jurčičevi 1 v Ilirski Bistrici. 

Vse partnerje LAS pozivamo, da pripravijo in posredujejo predloge za člane organov v skladu z Sklepom o volitvah do 5. septembra 2019 do 15.00 ure na naslov LAS med Snežnikom in Nanosom, Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica ali pa po elektronski pošti info@las-snezniknanos.si z obvezno elektronsko povratnico.

Vse dodatne informacije o poteku volilnega postopka lahko dobite pri strokovnem vodju LAS Alešu Zidarju.

Na voljo so naslednji dokumenti: