OBVESTILO glede VOLITEV v organe LAS

 

Ponedeljek, 9. september 2019

Volilna komisija LAS med Snežnikom in Nanosom je danes, 9.9.2019 pregledala prispele kandidature za volitve v organe LAS. Pri tem je ugotovila naslednje: - Da so popolne kandidature za člane organov LAS prispele iz občine Ilirska Bistrica, kjer so pokriti vsi sektorji, kot je navedeno v Sklepu o razpisu volitev. - Da Iz Občine Postojna manjka kandidatura za člana UO iz javnega sektorja občinske uprave. - Da je iz Občine Pivka prispela samo ena kandidatura za člana UO iz javnega sektorja, pri katerem je potrebno preveriti ali je dejansko iz javnega ali ekonomskega sektorja.

Ostalih kandidatur ni.

Ker niso zapolnjena vsa predvidena mesta za člane organov LAS, je Volilna komisija sprejela sklep, da se podaljša rok za vložitev manjkajočih kandidatur do srede 11.9.2019 do 12,00 ure, ko bo sklicana volilna skupščina LAS. Vse partnerje LAS pozivamo k vložitvi manjkajočih kandidatur.