LAS med Snežnikom in Nanosom ima novo vodstvo!

 

Ponedeljek, 23. september 2019

Volilna skupščina LAS med Snežnikom in Nanosom je v sredo 18.9.2019 izvolila nove člane organov LAS za naslednji štiriletni mandat. Nova predsednica LAS je tako postala Maja Piškur, ki prihaja iz Postojne, podpredsednik LAS je tudi v novem mandatu Boštjan Glažar, ki zastopa interes občine Pivka, v 12 članski upravni odbor pa so bili izvoljeni Tina Kocjan, Rafaela Žejn, Milenko Oblak, Vojko Mihelj, Boštjan Požar, Jože Želko, Andreja Penko Požar, Cvetka Kernel, Andrej Smerdu, Ana Širca in Andrej Poljšak. Nove članice Nadzornega odbora so postale Lorena Mahne, Erika Kovačič in Kristina Žnidaršič.

Novi upravni odbor bo delo pričel v začetku oktobra, ko bo obravnaval pomembno spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS, ki je v postopku obravnave na terenu. Že sedaj lahko napovemo tudi delavnico za obravnavo sprememb SLR, ki bo organizirana v torek 1. oktobra 2019 s pričetkom ob 18,00 uri v prostorih Kmetije Slavec v Knežaku.
Predsednici, podpredsedniku in novim članom UO in NO želimo uspešno delo pri vodenju LAS med Snežnikom in Nanosom.