DAN BIOSFERNEGA OBMOČJA

 

Ponedeljek, 23. september 2019

Na Kmetijski tržnici v Ilirski Bistrici je dne 21.9.2019 potekal Dan biosfernega območja Kras in porečje reke Reke in sicer v okviru projekta LAS sodelovanje ˝Približajmo UNESCOVA biosferna območja prebivalcem˝, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Biosferno območje je na osrednjem posvetu, ki je potekal v okviru tržnice, predstavil g. Borut Kokalj, predstavnik Parka škocjanskih jam. Poleg Parka škocjanskih jam so se dneva biosfernega območja udeležili tudi parnerji v projektu in sicer predstavniki: LAS med Snežnikom in Nanosom,  Triglavskega narodnega parka, Kozjanskega parka, LAS Krasa in Brkinov, LAS Posavje ter LAS Obsotelje in Kozjansko. Prav tako so iz teh območij prihajali ponudniki in rokodelci. Skupaj se je dneva biosfernega območja, katerega promocija se je nadaljevala tudi v nedeljo 22.9.2019,  udeležilo 17 predstavnikov  in ponudnikov pridelkov, izdelkov in rokodelcev iz treh biosfernih območij.