Sprememba SLR LAS med Snežnikom in Nanosom oddana

 

Sreda, 30. oktober 2019

Skupščina LAS med Snežnikom in Nanosom je potrdila spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS. SLR je oddana v potrditev na KO CLLD.

Izredna skupščina LAS med Snežnikom in Nanosom je v sredo 23.10.2019 obravnavala in sprejela spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS, s katerim je omogočila črpanje dodatnih sredstev za sofinanciranje operacij upravičencev LAS v višini slabih 419.100,00 €. Dodatna sredstva je LAS pridobila kot ena izmed najuspešnejših LAS v Sloveniji na osnovi dosedanjega delovanja, zato je bilo potrebno ta sredstva dodatno usmeriti v tematska področja v SLR. Dodana sredstva bodo po odločitvi partnerjev LAS usmerjena na dva tematska področja: 

a. Razvoj osnovnih storitev, kjer bomo podprli ukrepe za razvoj socialnega podjetništva na podeželju, podprli socialne vsebine, nove storitve in programe na področju turizma, razvoj kulinaričnega turizma, razvoj skupnih povezovalnih storitev in razvoj novih prodajnih poti v smeri ponudbe lokalnih proizvodov pri lokalnih ponudnikih. Na tem področju so predvidena sredstva v višini slabih 269.100,00 €. 

b. Varstvo okolja in ohranjanje narave, kjer bomo podprli razvoj eko podjetništva, nove inovativne namestitve v smeri razvoja kulturne dediščine in ohranjanja okolja in razvoj upravljanja storitev v zaščitenih območjih. Na tem področju so predvidena sredstva v višini 150.000,00 €.

Sprememba SLR je bila v petek, 25. oktobra 2019 posredovana v potrditev na Koordinacijski odbor CLLD na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, takoj po potrditvi spremembe pa bo objavljen zadnji javni poziv v tem programskem obdobju, kjer se bodo izbrale operacije (projekti) za sofinanciranje iz teh dodatnih sredstev. Pri tem je pomembno vedeti, da je bil istočasno s spremembo SLR sprejet tudi nov Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS med Snežnikom in Nanosom, vključno z novimi merili in točkovanjem kriterijev za ocenjevanje vlog. 

Na voljo so naslednji dokumenti: