Bili smo del konference SEE LEADER v Opatiji

 

Torek, 26. november 2019

V Opatiji (Hrvaška) je med 20. in 22.11.2019 potekala mednarodna konferenca SEE LEADER o praktičnih in teoretičnih pogledih na izvajanje programa Leader / CLLD v jugovzhodni Evropi, ki se jo je udeležilo nekaj več kot 300 udeležencev iz 16 držav. Del dogajanja je bil tudi na področju LAS med Snežnikom in Nanosom, na konferenci pa sta nas zastopala podpredsednik LAS Boštjan Glažar in strokovni vodja Aleš Zidar.

Cilj konference je bila podpora močnejšega povezovanja partnerstev LAS s pomočjo znanstvenih in raziskovalnih institucij ter strokovnjaki s področja izvajanja programa Leader/CLLD, da bi skupno našli rešitve za razvoj podeželskih, ribiških, otoških in urbanih skupnosti. V okviru konference so bila izvedena številna plenarna predavanja, tematske sekcije, razprave, predstavitev posterjev in predlogov projektov sodelovanja, tematski terenski ogledi dobrih praks, mreženje, ob koncu pa sprejeti tudi zaključki konference, ki bodo objavljeni na uradni spletni strani konference www.see-leader.eu.
Slovenija je bila na konferenci zastopana tako organizacijsko (soorganizatorja Društvo za razvoj slovenskega podeželja in MKGP) kot z strokovnimi predstavitvami med plenarnimi predavanji, eden izmed strokovnih ogledov pa je udeležence pripeljal tudi na območje LAS med Snežnikom in Nanosom, kjer so si ogledali primere dobrih praks sofinanciranih iz programa Leader. ker ni bilo dovolj časa smo tokrat izbrali primere iz Il.Bistrice in sicer Kindlerjev botanični park, Ureditev studia TV Galeja, Ureditev Hodnikovega mlina, za konec pa še degustacijo lokalnih proizvodov, ki jo je izpeljal kuharski mojster Rihard Baša (tudi eden izmed projektov LAS) v Čebelarskem domu v Il.Bistrici. Udeleženci so bili izjemno zadovoljni, saj niso pričakovali toliko novih informacij z našega ogleda, veseli pa tudi zanimanje za delovanje našega LAS.
Na konferenci je vsebinsko sodeloval tudi strokovni vodja Aleš Zidar, ki je kot predsednik mreže slovenskih LAS predstavil vlogo Društva za razvoj podeželja in slovenskih LAS pri izvajanju programa Leader s strani izvajalcev, pogled s strani upravljavca programa MKGP pa je predstavila Alina Cunk Perlič. Zelo dobro in odmevno predstavitev je imela tudi dr. Irma Potočnik Slavič z Univerze v Ljubljani, ki je predstavila skrita dejstva izvajanja programa Leader z raziskovalnega stališča.  Ostali vsebinski poudarki konference so bili poslanstvo programa LEADER, izkušnje z izvajanjem LEADER-ja v različnih državah, izkušnje z izvajanjem LEADER-ja/CLLD na različnih ravneh (EU, državna, regionalna, lokalna), različni pogledi na LEADER/CLLD (javni/zasebni/NVO sektor; upravljanje, pravni, ekonomski, socialno podjetništvo, izobraževanje ipd.), izkušnje iz prakse in raziskovalno-teoretične ugotovitve, ter možnosti za izvajanje LEADER-ja na Zahodnem Balkanu. Ker so bile na konferenci predstavljene resnično dobre ugotovitve, ki bodo v pomoč LASom pri načrtovanju aktivnosti in delovanja v novem programskem obdobju, priporočamo ogled predstavitev na spletni strani konference www.see-leader.eu.
Na konferenci je bilo prisotnih kar nekaj predstavnikov slovenskih LAS in ministrstva, vsi pa so bili ob zaključku konference zelo zadovoljni z vsebinami, ki so jih pridobili na konferenci. Vsekakor gre za eno izmed boljših vsebinskih konferenc v zadnjem obdobju, pri tem gre pa velika zahvala vsem organizatorjem na čelu z Leader mrežo Hrvatske, ki je celotno dogajanje zastavila in odlično izpeljala. Predstavniki slovenskih LAS smo imeli na konferenci tudi možnost predstavitve projektov sodelovanja oziroma izmenjave projektnih idej, kar smo nekateri tudi izkoristili za medsebojne dogovore in povezovanje.

Aleš Zidar
 

polna dvorana Centra Gervais v opatiji udeleženca iz LAS SN skupinska na ogledu dobre prakse v Kindlerjevem botaničnem parku v Il.Bistrici Hodnikov mlin Il.Bistrica Lokalna kulinarika by Rihard Baša Slovenska delegacija