Sklicana 5. redna Skupščina LAS med Snežnikom in Nanosom

 

Ponedeljek, 16. marec 2020

Zaradi izrednih razmer je 5. redna skupščina LAS med Snežnikom in Nanosom ODPOVEDANA. Za potrditev Poročila o delu LAS za leto 2019 in Programa dela za leto 2020 sklicana dopisna Skupščina

Ker so v Sloveniji zaradi kotonavirusa odpovedane vse prireditve in uvedeno izredno stanje, se redna Skupščina ODPOVE. Kolegij LAS je sprejel odločitev, da se skliče dopisna seja. Gradivo je priloženo spodaj. 

Volitve za novo članico ali člana Nadzornega odbora bo izpeljano kasneje.

Skupščina LAS bo obravnavala Poročilo o delu LAS za leto 2019 in Program dela za leto 2020, obenem pa bodo potekale tudi volitve vza članico NO LAS iz občine Postojna. Dosedanja članica je namreč odstopila in je potrebno izpeljati nadomestne volitve.

Gradivo za Skupščino je dostopno spodaj:

Na voljo so naslednji dokumenti: