Mednarodni razpis za sodelovanje "Pametnih vasi"

 

Ponedeljek, 30. marec 2020

V okviru mednarodnega natečaja za izbor pametnih vasi v okviru projekta “Smart Rural”, ki ga v sodelovanju z nacionalnimi partnerji izvaja evropska mreža pametnih vasi, ste vabljeni k sodelovanju kot kandidat za evropsko podporo pri razvoju vasi.

12 izbranih vasi v Evropi bo namreč dobilo priložnost za izdelavo lokalnih strategij ob pomoči vrhunskih evropskih strokovnjakov; omejenemu številu predstavnikov izbranih vasi bomo omogočili ogled najboljših primerov dobrih praks v Evropi; izbrane vasi bomo predstavili na dogodkih v okviru evropske Akademije pametnih vasi in na referenčnih mednarodnih konferencah. V kolikor bi kakšna vas – lokalna skupnost na našem področju želela sodelovati na tem natečaju, vas prosimo, da nam to sporočite na naš mail info@razvoj-podezelja.si do 10 . aprila, da lahko skupaj pripravimo prijavo na natečaju za izbor pametnih vasi.

Idealni kandidat za prijavo oz. sodelovanje na natečaju je tista vas oz. lokalna skupnost, ki:
✓ potrebuje podporo, ideje in navdih, da postane pametna vas,
✓ ima navdušene voditelje, ki se zavzemajo za razvoj in izvajanje pametne strategije za razvoj vasi,
✓ ima ustrezne človeške zmogljivosti za aktiviranje v procesu pametnih vasi,
✓ bi koristile posebne strokovne smernice za napredek pri razvojnih načrtih vasi,
✓ v idealnem primeru ima nekaj osnovnih tehničnih zmogljivosti, vključno z zadostno širokopasovno povezljivostjo ali ustrezno infrastrukturo (npr. Prostori v skupnosti) - čeprav to ni pogoj,
✓ idealno je, da se naredi nekaj začetnih idej, vodilnih projektov ali načrtovalnih dejavnosti, na katerih se lahko gradi proces pametnih vasi - čeprav to ni pogoj,
✓ je odprt za izmenjavo znanja in sodelovanje z drugimi vasmi in zainteresiranimi stranmi.

Vabljeni k razmisleku in pogumu pri prijavi k sodelovanju na natečaju.