Objavljen 5. javni poziv za sofinanciranje operacij SLR

 

Petek, 5. junij 2020

Upravni odbor LAS med Snežnikom in Nanosom je na svoji 3. redni seji dne 3.6.2020 potrdil 5. javni poziv za sofinanciranje operacij SLR LAS iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Osnova za potrditev zadnjega javnega poziva za sofinanciranje operacij v tem programskem obdobju EU je bila potrjena sprememba Strategije lokalnega razvoja, ki smo jo na LAS prejeli konec maja. S to potrditvijo se je zaključil skoraj leto dni trajajoč postopek spremembe Strategije, s katero smo postali upravičeni do dodatnih sredstev zaradi uspešnosti LAS. Dodatna sredstva v višini slabih 420.000,00 € smo v okviru poziva namenili na tematska področja Razvoj osnovnih storitev in Varstvo okolja in ohranjanje narave, z preostalimi sredstvi iz dosedanjih pozivov pa smo razpisali za dobrih 504.000,00 € sredstev za sofinanciranje operacij.

Vse podrobnosti novega poziva so opisane na podstrani Aktualni pozivi (5. javni poziv), dodajmo le še to, da je rok za oddajo vlog na poziv petek 28. avgusta 2020 do 14,00 ure.

Podrobnosti poziva bomo predstavili na predstavitveni delavnici v torek dne 16.06.2020 v prostorih Podjetniškega inkubatorja Perspektiva v Postojni in na ogledu dobrih praks izvedbe operacij na področju LAS med Snežnikom in Nanosom, ki bo v soboto 11. julija. Podrobnosti sledijo.

Povezava: