Predstavitvene delavnice 5. javnega poziva

 

Torek, 9. junij 2020

LAS med Snežnikom in Nanosom je dne 05.06.2020 objavil peti Javni poziv za izbor projektov iz Strategije lokalnega razvoja LAS za obdobje 2020-2022 iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Poziv je odprt do 28. avgusta 2020, zato bomo za boljšo informiranost in pripravo na prijavo operacij (projektov) v juniju organizirali dve predstavitveni delavnici v Postojni in Ilirski Bistrici.

Na obeh delavnicah bomo podrobno predstavili 5. javni poziv in razpisno dokumentacijo, ter poskušali na določenem primeru pripraviti eno prijavo na razpis.

Prva delavnica bo potekala v torek, 16. junija 2020 s pričetkom ob 18,00 uri v sejni sobi na sedežu LAS, Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica.

Druga delavnica pa bo v sredo, 17. junija 2020 s pričetkom ob 18,00 uri v veliki sejni dvorani Podjetniškega inkubatorja Perspektiva na Velikem otoku 44b pri Postojni.

Prosimo vas, da se na delavnico pripravite tako, da preberete besedilo javnega razpisa in pregledate razpisno dokumentacijo, ki je dostopna na naši spletni strani LAS www.las-snezniknanos.si. Ob prijavi lahko pošljete tudi že izoblikovana vprašanja, da bo predstavitev poziva potekala bolj tekoče. Vprašanja in odgovori bodo tudi objavljeni na spletni strani LAS.

Prijave na delavnico so obvezne, saj bomo odvisno od števila prijavljenih ugotovili ali pripravimo še kakšno delavnico v Ilirski Bistrici ali Postojni. Odločitev bo povezana s številom prijav, zato vas prosimo, da izrazite svoj interes na mail: info@razvoj-podezelja.si ali info@las-snezniknanos.si. Izjemoma je možna prijava na telefon 031 339 789.

Vabljeni k sodelovanju.