Odprt volilni postopek za volitve člana NO LAS

 

četrtek, 30. julij 2020

Predsednica LAS Maja Piškur je 29.7.2020 sprejela sklep o izvedbi nadomestnih volitev za člana NO LAS iz občine Postojna. Rok za prejem kandidatur je 5.8.2020.

Ker je članica Nadzornega odbora LAS med Snežnikom in Nanosom Kristina Žnidaršič zaradi lastne odločitve obvestila UO LAS o svojem odstopu kot članica NO LAS, je UO LAS sprejel sklep, da se čimprej izvedejo nadomestne volitve za člana NO LAS. Ker je bila dosedanja članica s področja občine Postojna, se v skladu z Volilnim pravilnikom in Partnersko pogodbo LAS lahko sprejemajo kandidature za člana NO le s področja občine Postojna.

Volilni postopek je odprt z 29.7.2020, kandidature se lahko vložijo do 5.8.2020, o izboru pa bo odločala Skupščina LAS do 19.8.2020. Najverjetneje bo sklicana dopisna skupščina, o čemer se bo odločila volilna komisija, ki jo je imenovala predsednica v sprejetem sklepu o volitvah za člana NO.

Dokumenti za izpeljavo volitev so priloženi v spodnjih povezavah.

Na voljo so naslednji dokumenti: