Sklicana volilna dopisna skupščina LAS

 

Petek, 7. avgust 2020

Predsednica LAS Maja Piškur je za volitve nadomestnega člana NO LAS danes sklicala dopisno skupščino, ki bo potekala do petka 14.8.2020.

Že v prejšnji novici o začetku volilnega postopka smo navedli, da je članica Nadzornega odbora Kristina Žnidaršič odstopila iz NO LAS zaradi osebnih zadev. UO LAS je o odstopu razpravljal na svoji 3. seji dne 3.6.2020 in sprejel slep, da se čimprej izpelje volilni postopek za izbor novega člana NO iz občine Postojna, kot to izhaja iz Partnerske pogodbe in Volilnega pravilnika DRPSN, ki se uporablja tudi za volitve v organe LAS. Predsednica LAS Maja Piškur je 29.7.2020 sprejela sklep o volilnem postopku in imenovala volilno komisijo za izpeljavo volitev. V predvidenem kandidacijskem roku je volilna komisija prejela eno veljavno kandidaturo in zaradi enostavnosti izvedbe volitev in poletnega časa, predlagala predsednici sklic dopisne skupščine LAS.

Danes je sklicana dopisna skupščina LAS, ki bo do petka 14.8.2020 odločala o kandidatki Tini Poljšak, ki jo je za članico NO predlagal Zavod Znanje iz Postojne. K sodelovanju pri dopisni seji so bili povabljeni vsi partnerji LAS z urejenim statusom, vabilo na sejo je objavljeno na povezavi.

 

Na voljo so naslednji dokumenti: