Upravni odbor LAS imenoval novo ocenjevalno komisijo

 

četrtek, 13. avgust 2020

UO LAS med Snežnikom in Nanosom je na svoji 4. redni seji dne 29.7.2020 med ostalimi sklepi izbral in imenoval nove člane Ocenjevalne komisije LAS.

Skladno z Pravilnikom o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS med Snežnikom in Nanosom je bil dne 1.7.2020 objavljen Javni poziv za izbor ocenjevalne komisije, na katerega se je v predpisanem roku prijavilo 8 kandidatov za člane Komisije.
Upravni odbor je pregledal vse prispele vloge in ugotovil, da vsi kandidati izpolnjujejo zahtevane kriterije. Pri obravnavi kandidatov so člani UO preverjali izkušnje kandidatov iz delovanja LAS in njihovega dosedanjega sodelovanja pri delu ocenjevalnih komisij. Pri tem so poseben poudarek namenili morebitni interesni povezanosti kandidatov z LAS in s prijavitelji operacij (npr. sorodstvene vezi, prijavitelj operacije, članstvo v društvu, organizaciji ali delovno razmerje), da bi se že pri imenovanju članov komisije izognili morebitnim tveganjem pri nepristranskosti ocenjevanja vlog. Po razpravi so se člani UO LAS soglasno odločili za naslednje kandidate: mag. Vesno Erhart, mag. Romana Medveda, dr. Tadejo Primožič, mag. Natašo Kežman in Mitjo Bratuna.

Komisija bo z delom pričela v prvih dneh septembra, saj se 28.8.2020 zaključi peti javni poziv za sofinanciranje operacij iz SLR.