PREDSTAVITEV LAS UDELEŽENCEM EKSKURZIJE IZ POSAVJA, OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA

 

Petek, 4. september 2020

Dne 31.8.2020 je potekala celodnevna ekskurzija udeležencev LAS Posavje in LAS Obsotelje in Kozjansko na Biosferno območje Krasa in porečja reke Reke in sicer v okviru projekta "Približajmo UNESCOVA biosferna območja prebivalcem"

Ogled biosfernega območja se je pričel v Parku Škocjanske jame in se nadaljeval z ogledom kmetije Vrbin, sledila je panoramska vožnja po Brkinski slemenski cesti, ogled gradu Prem in Kettejeve domačije, zaključek pa je potekal na turistični kmetiji Hudičevec, kjer je strokovni vodja Aleš Zidar predstavil delovanje LAS med Snežnikom in Nanosom. Na zaključku so se udeležencem predstavili tudi naši rokodelci s svojimi izdelki in sicer Sonja Prosen s cvetličnimi gospodičnami, Anton Biščak z jabolčnimi dobrotami, Mojca Žnidaršič z glinenimi izdelki, Tadeja Pecman Penko z nakitom ter Franko Dolgan in Andrej Bergoč z medom in medenimi izdelki.

Udeleženci ekskurzije so bili s pripravljenim programom ogledov zelo zadovoljni. LAS med Snežnikom in Nanosom  skupaj s petimi partnerji  (LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Posavje, LAS Dolina Soče, LAS Gorenjska košarica, LAS Krasa in Brkinov) sodeluje v projektu "Približajmo UNESCOVA biosferna območja prebivalcem". Projekt je sofinanciran iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.