Zaključen 5. javni poziv za sofinanciranje operacij SLR LAS

 

Petek, 18. september 2020

Z dnem 28.8.2020 se je zaključil peti javni poziv za sofinanciranje operacij SLR LAS med Snežnikom in Nanosom.

Na poziv je prispelo 23 vlog v skupni višini 1.180.588,20 €, kar precej presega razpisano vrednost 504.000,00 €. Komisija za ocenjevanje vlog se je prvič sestala 4. septembra na odpiranju vlog in administrativni kontroli prispelih vlog,  trenutno so v teku dopolnitve vlog, predvidoma 3. oktobra pa bo seja Ocenjevalne komisije. Do takrat bodo vloge ocenjene, pripravljeno in posredovano poročilo za UO LAS, ki bo opravil dokončno izbiro vlog.

Tako Ocenjevalno komisijo kot Upravni odbor čaka težko delo, saj bo po predvidevanjih lahko potrjeno največ 9 vlog.