NOVICE LAS med Snežnikom in Nanosom

 

Torek, 27. oktober 2020

Pisarna LAS med Snežnikom in Nanosom v danih razmerah deluje prilagojeno in smo vam na voljo na e-mailih in telefonskih številkah po ustaljenem urniku. Za vas pa smo pripravili kratek pregled dela v zadnjih mesecih.

USPEŠNO ZAKLJUČENI PROJEKTI

V zadnjih mesecih (julij-oktober 2020) so bili uspešno zaključeni 4 projekti . In sicer dva projekta 3.poziva, en projekt 4.poziva in en skupni projekt. V nadaljevanju so na kratko predstavljeni rezultati posameznih projektov.

Igra nas povezuje
Nosilec operacije DO-RE-MI življenJA je v Postojni uredil ustrezno infrastrukturo, ki omogoča otrokom in mladim s posebnimi potrebami izvajanje terapevtsko- glasbeno gibanje in izvedbo delavnic. Oblikovan je program, ki je namenjen otrokom iz vzgojno-izobraževalnih ustanov, socialno-varstvenih zavodov, društev in različnim posameznikom in skupinam, s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah, kot so:
- otroci s težavami na področju: pozornosti, koncentracije, motorične nemirnosti (ADHD), razvoja govora, grobe in fine motorike, pisanja, branja, učenja;
- otroci in odrasli z motnjami v duševnem razvoju, z motnjami avtističnega spektra;
- upokojenci z motnjami spomina in z demenco.
Delavnice in programi so potekali v občini Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. V Postojni je postavljena igralno-informacijska točka, s katero želijo osveščati in izobraževati ljudi o pomenu in varovanju naravnega okolja. JUDTZ Pivka je v okviru projekta postavil igrala na prostem. Projekt je bil zaključen v zadnjih dneh meseca oktobra.
Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj preko programa CLLD v okviru LAS med Snežnikom in Nanosom.

Razvoj produkta Ribolovni turizem
V sodelovanju z RD Bistrica, vsemi tremi občinami Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna ter s pomočjo Regijske destinacijske organizacije Zeleni kras, se je oblikovala pobuda za razvoj in pripravo skupnega turističnega produkta na temo ribolovnega turizma, ki bo povezala vse tovrstne ponudnike na območju LAS, obenem pa se bo uredila še turistična infrastruktura na lokaciji jezer v občini Ilirska Bistrica.
Tako se je na jezeru MOL postavil pomol, nabavljena je bila oprema (kanuji, čolni, rešili jopiči). Ob jezeru so potekale izobraževalne delavnice za otroke na temo ribičija.
Notranjski muzej Postojna je za širšo javnost organiziral predavanje in voden sprehod po Planinskem polju, z namenom ozaveščanja in razumevanja Planinskega polja in muharjenja na Unici.
Največji rezultat projekta pa je izdelan celostni turistični produkt na temo ribolovnega turizma na celotnem območju LAS, ki vključuje: promocijski film, plakat, brošuro ter turistične ribolovne pakete, ki jih lahko območje ponudi. Promocijski film in brošura sta dostopna tudi na spletni strani LAS med Snežnikom in Nanosom.
Promocija produkta je potekalo na socialnih omrežjih in specializiranih spletnih straneh za ribištvo in sicer v Sloveniji, Avstriji in Italiji. Organizirana je bila tudi študijska tura za novinarje. Temeljni del promocije se bo nadaljeval v naslednji ribolovni sezoni in ko se razmere v turizmu ponovno vrnejo na stare tire.
Projekt financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Zaključen je bil konec meseca septembra.

Zdrava hrana
V juliju je bil zaključen  projekt Zdrava hrana v okviru katerega je Vesna Žbogar registrirala dopolnilno dejavnost na kmetiji in odprla obrat zdrave hrane na naslovu Aljažev Breg 21, Ilirska Bistrica. Ponudbo si lahko ogledate tudi na spletni strani, ki je nastala v okviru projekta:  https://zdravilnakonoplja.si/.
Projekt financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Promocija reje drobnice kot turistični produkt

V septembru je bil zaključen projekt Promocija reje drobnice kot turistični produkt.  V okviru projekta sta partnerja Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka in Grega Česnik postavila pašnik v muzejskem kompleksu Park vojaške zgodovine z vso potrebno infrastrukturo. S postavitvijo pašnika  je PVZ prešel na bolj naravi prijazen način vzdrževanja zelenih površin brez onesnaževanja, poleg tega je tak način vzdrževanja tudi precej bolj ekonomičen, saj je nenehna košnja težko dostopnega terena predstavljala tudi precej velike finančne stroške. Poleg pašnika je bil v okviru operacije postavljen tudi turistični info pano o reji drobnice ob pašniku in nabavljen večji hladilnik za sir in mlečne izdelke lokalnih ponudnikov v muzejski trgovini »Magazin«.
Projekt financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

TEKOČE AKTIVNOSTI NA PROJEKTIH

DUO- domače in umetnostne obrti
Zaradi korona virusa in razmer na trgu je pri izvajanju načrtovanih aktivnosti projekta, ki so v domeni  LAS med Snežnikom in Nanosom, prišlo do zamika oz. do podaljšanja trajanja projekta. Tako se zaključek obnove frizersko-brivskega salona Ozbič v Postojni načrtuje konec poletja 2021. Promocijske aktivnosti rokodelcev vključenih LAS-ov se je prestavilo na splet, kjer je organiziran dogodek » Spletna tržnica rokodelcev«. Objavljen je na naši spletni in FB strani. Spoznajte rokodelce in podprite jih pri njihovem delu.

MAB- Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem
V mesecu novembru je bila načrtovana strokovna ekskurzija in ogled dobre prakse v BIOSFERNO OBMOČJE JULIJSKE ALPE, ki je bila zaradi razmer prestavljena na kasnejši datum. Delavnice v okviru projekta so se za vse zainteresirane preselile na splet, nekaj posnetkov je dostopnih tudi na naši spletni strani.

DELOVANJE LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Z dnem 28.8.2020 se je zaključil peti javni poziv za sofinanciranje operacij SLR LAS med Snežnikom in Nanosom. Na poziv je prispelo 23 vlog v skupni višini 1.180.588,20 €, kar precej presega razpisano vrednost 504.000,00 €.
Izbirni postopek vlog se je pričel z administrativno kontrolo v začetku septembra in trajal do 15. oktobra, ko je UO LAS razpravljal o Poročilu Ocenjevalne komisije in izbral 8 vlog za sofinanciranje operacij. Na tematskem področju »Razvoj osnovnih storitev je bilo izbranih 5 operacij v skupni vrednosti sofinanciranja 219.954,52 €, na tematskem področju »Varstvo okolja in ohranjanje narave sta bili izbrani 2 operaciji v skupni vrednosti sofinanciranja 99.937,72 €, na področju skupnih projektov pa je bila potrjen ena vloga v vrednosti sofinanciranja 49.998,44 €. Ena vloga za skupno operacijo je bila vrnjena v ponovno odločanje, dve vlogi sta bili administrativno neustrezni, dve vlogi je UO zavrnil zaradi nedoseganja ciljev SLR LAS, preostalih 10 pa ni doseglo dovolj visokega števila točk za izbor za sofinanciranje.
Izbor vlog za sofinanciranje operacij še ni dokončen, saj poteka še pritožbeni postopek, predvidoma konec novembra pa bodo operacije na ravni LAS dokončno potrjene in pripravljene za oddajo na AKTRP za izdajo Odločb o sofinanciranju.
Naj ob tem dodamo, da je LAS med Snežnikom in Nanosom po pritožbi na AKTRP v petek, 23.10.2020 prejel pozitivno odločbo za projekt sodelovanja Kolesarska veriga na podeželju, v okviru katerega bo 12 partnerskih LAS uredilo izposojevalnico koles in se povezalo v vseslovensko kolesarsko mrežo. Na področju našega LAS bomo dodatne izposojevalnice uredili na območju občine Postojna. Naš delež sofinanciranih sredstev je nekaj manj kot 100.000,00 €, celoten projekt pa presega vrednost 1.600.000,00 € in sodi med večje v Sloveniji.