Predstavitev rokodelcev DUO- dediščina in sodobnost

 

četrtek, 3. december 2020

Predstavljamo spletno tržnico rokodelcev in organizacij, ki so vključene v projekt »Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost«

Rdeča nit sodelovanja partnerjev v operaciji Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost je obuditev izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območja v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti so brivstvo in frizerstvo v salonu Ozbič v Postojni, čevljarstvo na območju loškega pogorja, mlinarstvo in pekarstvo na območju Vipavske doline, ter čipkarstvo in z rudarstvom povezane obrti v Idriji. Skupen jim je cilj po obuditvi, ponovni oživitvi posamezne obrti, prenosu in nadgradnji znanj. Vse te obrti imajo veliko dediščinsko vrednost in so potencialne za razvoj poslovnih priložnosti, inovativnih storitev in produktov.
Ker se vam rokodelci zaradi okoliščin ne morejo predstavitivi v živo, vam jih predstavljamo na spletu. Vsak teden vam bomo predstavili predstavnike in rokodelce posameznih LAS-ov, ki pri projektu sodelujejo. In sicer: LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Vipavska Dolina, LAS s CILjem in LAS loškega pogorja. Operacija je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Lepo vabljeni da spoznate naše rokodelce in jih podprete pri njihovem delu. 

Povezava: spletna tržnica rokodelcev

 

 

Na voljo so naslednji dokumenti: