VIRTUALNA TRŽNICA UNESCO BIOSFERNIH OBMOČIJ

 

Sreda, 9. december 2020

Na spletni povezavi facebook poteka v okviru projekta sodelovanja »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem« virtualna tržnica Unesco biosfernih območij. Ker dogodka zaradi trenutnih, vsem znanih okoliščin z epidemijo COVID-19, nismo mogli izpeljati v živo, poseben dan in ponudbo postavljamo na splet. Na virtualni tržnici so predstavljene zanimivosti in ljudje iz vključenih MAB območij (skupna blagovna znamka, ponudba MAB območij,…).

Spletna povezava do virtualne tržnice.

Spletna povezava do virtualne tržnice na FB DRPSN

MAB – »Človek in biosfera« (MAB) je UNESCO v medvladni raziskovalni program, ki spodbuja prizadevanja za sožitje med ljudmi in njihovim okoljem ter vzpostavlja svetovno mrežo biosfernih območij. Cilj programa je doseči razvoj, ki temelji na trajnostni rabi naravnih virov in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

V Sloveniji so bila do leta 2018 opredeljena štiri biosferna območja:

– Biosferno območje Julijske Alpe je bilo opredeljeno leta 2003. Osrednje in robno območje obsega Triglavski narodni park, prehodno območje pa širši del Julijskih Alp.

– Biosferno območje Kras in porečje Reke je bilo opredeljeno leta 2004. Obsega Regijski park Škocjanske jame z vplivnim območjem in celotno območje občine Divača.

– Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje vključuje širše območje Kozjanskega parka. Na seznam je bilo vključeno leta 2010.

– Biosferno območje Mura, ki sicer ni del projektnega območja, je bilo razglašeno leta 2018. Na območju se nahaja največji slovenski poplavni gozd, je gnezdišče belorepega orla in črnih štorkelj. Veliko je 700 km2 in je edino na svetu, ki se nahaja v 5 državah (Sloveniji, Avstriji, Madžarski, Hrvaški in Srbiji).

Biosferno območje je za lokalne skupnosti in državo posebna ter prepoznavna blagovna znamka. In prav blagovne znamke, ki povezujejo ponudnike znotraj vključenih MAB območij, vam želimo predstaviti na tokratni VIRTUALNI TRŽNICI.

Povezovanje MAB območij ne prinaša novih obvez, ponuja pa sodelovanje, povezovanje in izmenjavo izkušenj ter prepoznavnost na svetovni ravni.

6 lokalnih akcijskih skupin in upravljavci 3 biosfernih območij v Sloveniji so se povezali v projektu Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, ki je sofinanciran v okviru podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt povezuje tri biosferna območja (BO): Biosferno območje Julijske Alpe, Biosferno območje Kras ter Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje. Po oddaji projektnega predloga je bilo v Sloveniji razglašeno še eno območje, in sicer Biosferno območje Mura, ki ni del projektnega partnerstva.

V okviru projekta je v biosfernem območju Obsotelje in Kozjansko ter Julijske Alpe nastala serija kuharskih delavnic za namen obeležitve dneva Biosfernega območja Julijske Alpe.  Tokrat predstavljamo kulinariko Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Rdeča nit predstavljenih jedi so kozjanska jabolka. Preverite, kako jih lahko uporabite in uživajte ob pripravi jedi! Povezava na kuharske delavnice.