Sklicana 3. dopisna Skupščina LAS

 

Petek, 11. december 2020

Predsednica LAS Maja Piškur je sklicala 3. dopisno Skupščino LAS med Snežnikom in Nanosom, na kateri bodo partnerji odločali o Programu dela LAS za leto 2021 in izvolili nadomestne člane UO LAS.

UO LAS je na svoji zadnji seji sprejel predlog Programa dela LAS za leto 2021. Program dela je bilo potrebno pravočasno pripraviti zaradi projekcije financiranja LAS in posledično tudi načrtovanja zaposlitev pri društvu kot vodilnem partnerju zaradi zmanjšanega sofinanciranja. Za leto 2021 se tako načrtuje zmanjšanje obsega finančnih sredstev za plače zaposlenih, kot tudi za izvajanje projektov, saj se izteka programsko obdobje, posledično se tudi zmanjšuje obseg dela. V programu so predstavljeni tudi vsi skupni projekti LAS in tisti projekti sodelovanja, ki se bodo izvajali v letu 2021.
V mesecu novembru sta iz UO LAS uradno izstopila dva člana: Ana Širca iz civilnega sektorja in Andrej Smrdu iz ekonomskega sektorja iz občine Postojna. Iz tega razloga je predsednica Maja Piškur sprejela sklep o nadomestnih volitvah v UO LAS, ki je bil objavljen 27.11.2020 s pozivom partnerjem LAS, da predlagajo nove kandidate za izpraznjena mesta. Do petka 4.12.2020 do 15,00 ure sta na naslov LAS pravočasno prišla dva predloga, ki ju je obravnavala Volilna komisija dne 7.12.2020. Predlogi so bili pravočasni in pravilni, zato je pripravila kandidatno listo za volitve.
Celotno gradivo skupščine je dosegljivo na spodnjih linkih:

Na voljo so naslednji dokumenti: