Uspešno zaključena 3. dopisna Skupščina LAS

 

Ponedeljek, 21. december 2020

V petek, 18.12.2020 se je uspešno zaključila tretja dopisna Skupščina LAS med Snežnikom in Nanosom. Potrjen je Program dela LAS za leto 2021 in izvoljena dva nadomestna člana UO LAS.

Na dopisni Skupščini LAS je do roka glasovalo 20 od vseh 25 partnerjev LAS, kar pomeni 80 % prisotnost partnerstva. Skupščina je bila izpeljana dopisno zaradi epidemije Covid-19, kljub vsemu pa z veliko večino potrdila Program dela LAS za leto 2021 (priložen je v gradivu ob sklicu skupščine) in izvolila dva nova člana UO LAS iz občine Postojna. Iz civilnega sektorja je članica postala Tina Žigon (Strane 25, Hruševje) kot predstavnica MC Postojna - enote Boreo, iz ekonomnskega sektorja pa je član UO postal Tomaž Penko iz Prestranka. Oba sta bila izvoljena za preostalo obdobje mandata do leta 2022.

 

Na voljo so naslednji dokumenti: