Zaključen postopek izbora vlog 5. javnega poziva za sofinanciranje operacij SLR LAS

 

Torek, 22. december 2020

Z današnjim dnem smo uradno zaključili izbor vlog za sofinanciranje operacije SLR LAS iz 5. javnega poziva, ki smo ga objavili 5.6.2020. MKGP je namreč zaključil pregled izbirnega postopka in prižgal zeleno luč za vnos operacij v sistem e-kmetija za dokončno potrditev vlog in izdajo Odločb o sofinanciranju.

Danes, v ponedeljek 21.12.2020 so nas z MKGP obvestili, da je bil izbirni postopek vlog za sofinanciranje operacij 5. javnega poziva ustrezen, kar je pogoj za pričetek vlaganja vlog za potrditev na Agenciji za kmetijske trge. Današnji datum je namreč pomemben tudi zato, ker se z oddajo vloge na Agencijo prične obdobje upravičenosti stroškov za sofinanciranje vlog, tako da smo na ta način uspešno zaključili postopek izbire in izpolnili našo obljubo, da bomo poskusili vloge oddati do konca leta.

Postopek izbire vlog je potekal od 4. septembra 2020, ko se je prvič sestala Ocenjevalna komisija in administrativno pregledala 23 prispelih vlog. 14. septembra so šli vlagateljem pozivi za dopolnitev vlog, 3. oktobra pa je že potekalo zaključno ocenjevanje vlog in priprava poročila za UO LAS. Ta se je sestal na 5. redni seji dne 15.10.2020 in na osnovi poročila izbral 7 vlog. Na izbor so se pritožili štirje vlagatelji, katerih pritožbe so bile na naslednji 6. seji UO dne 20.11.2020 zavrnjene, z posredovanjem sklepov pritožiteljem pa se je pričel drugi pritožbeni rok, v katerem pa ni bilo dodatnih pritožb. Na tej seji je bila potrjena tudi ena skupna operacija LAS. S tem so bili izpolnjeni pogoji za posredovanje izbirnega postopka v pregled na Ministrstvo, ki je le tega uspešno zaključilo 21.12.2020. Za sofinanciranje so bile izbrani naslednje vloge:

Iz področja Razvoj osnovnih storitev:

1. "Eko krožna degustacijska pot treh občin", vlagatelja RRA Zeleni kras, Pivka, v višini sofinanciranja 46.701,89 €.

2. "Prihodnost kamnoseštva je v novih tehnologijah, povezovanju in promociji poklica", vlagatelja Osnovna šola Košana. v višini sofinanciranja 47.414,78 €.

3. "Ustvarjalni vrtiljak miška Bamija", vlagatelja Zavod TV Galeja, Il.Bistrica, v višini sofinanciranja 31.013,88 €.

4. "Oblikovanje novega produkta - biti na konju", vlagatelja RRA Zeleni kras Pivka, v višini sofinanciranja 47.414,84 €.

5, " Apiturizem in apiterapija – pomen ravnovesja kot prioriteta življenja, širšega okolja in sonaravnega turizma" (APITT), vlagatelja SGLŠ Postojna, v višini sofinanciranja 47.409,13 €.

Iz področja Varstva okolja in ohranjanje narave:

5. "Ureditev ribnikov na območju med Snežnikom in Nanosom", vlagatelja Kmetija Kozlek, Oblak Milenko iz il.Bistrice, v višini sofinanciranja 49.998,30 €.

6. "Z naravo do novih eko storitev in produktov", vlagatelja SGLŠ Postojna, v višini sofinanciranja 49.939,42 €.

Iz področja Skupnih projektov LAS:

7. "ICST - Generator kompetentnega kadra", vlagatelja DRPSN Il.Bistrica, v višini sofinanciranja 49.998,44 €.

8. "Spodbuditev turističnega utripa v regiji", vlagatelja DRPSN Il.Bistrica, v višini sofinanciranja 134.945,72 €. Ta projekt je bil potrjen na seji UO LAS dne 7.12.2020.

Vse predstavitve izbranih operacij bodo predstavljene na posebni podstrani v januarju 2021.