Anketa Izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS

 

Torek, 9. februar 2021

LAS med Snežnikom in Nanosom vabi na izpolnjevanje ankete o izvajanju Strategije lokalnega razvoja LAS, s katero želi pridobiti mnenje deležnikov na območju LAS za pripravo druge spremembe SLR LAS.

LAS je namreč konec novembra 2020 pridobil dodatna sredstva v višini 150.000,00 € iz Evropskega regionalnega sklada (ESRR), ki jih bo namenil za skupne operacije LAS. Zaradi teh sredstev je potrebno izpeljati tudi drugo spremembo Strategije lokalnega razvoja (SLR), zato LAS vabi vse deležnike na območju LAS k sodelovanju pri iskanju najbolj primernih projektnih idej, ki bi jih v postopku spremembe SLR umestili med ukrepe pri tematskih področjih. Ta tematska področja so opisana v anketi, ki jo najdete na naslovu: www.1ka.si/a/326399. Prosimo, da jo izpolnite do 16.2.2021.

Smernice za pripravo druge spremembe SLR LAS in terminski načrt si lahko ogledate v priloženem dokumentu.

Prenesite si dokument:

Povezava: