Strokovni posvet slovenskih LAS v Posočju 2021

 

Torek, 12. oktober 2021

Na povabilo Društva za razvoj slovenskega podeželja in mreže slovenskih LAS smo se predstavniki LAS med Snežnikom in Nanosom v začetku julija udeležili dvodnevnega posveta LAS v Posočju na temo Povezovanje naravnih, kulturnih in urbanih potencialov.

Posvet je bil namenjen pregledu dosedanjih rezultatov dela LAS v programskem obdobju 2014 – 2020 in načrtovanju dela v novem programskem  obdobju. Na osnovno temo smo si ogledali kar nekaj primerov dobrih praks, ki so vzpodbudile prisotne k razmišljanju o sodelovanju in načrtovanju podobnih zadev v svojih LAS.

Posveta so se udeležili trije predstavnikov LAS: strokovni vodja Aleš Zidar, strokovna sodelavka Andreja Premrl in član UO Vojko Mihelj, v svoji režiji so  jih spremljali še nekateri člani LAS. Z našega stališča je bilo pomembno spoznanje, da se da iz sredstev ribiškega LAS pridobiti sredstva za zelo zanimive projekte, zato je potrebno vztrajati na pripravi novega ribiškega LAS v prihajajočem obdobju. Na posvetu je bil predstavljen tudi en del delovanja našega LAS vezanega na sodelovanje pri projektih sodelovanja.

Ocenjujemo, da so tovrstni posveti zelo koristni za animacijo članov LAS, saj na ta način pridobijo širšo sliko delovanja LAS in možnosti za sofinanciranje novih operacij LAS. Zato udeležbo ocenjujemo kot uspešno.

predstavitev LAS SN uvodna predstavitev posveta ogled trdnjave Kluže degustacija lokalnih proizvodov