POZIV K PODAJANJU IDEJ ZA PROJEKTE SODELOVANJA

 

Torek, 30. november 2021

MKGP je v petek 26.11.2021 objavil Razpis za podukrep M19.3 Priprava in izvedba aktivnosti sodelovanja LAS, ki je odprt do 14.2.2022. Iščemo projektne ideje na razpisanih področjih...

Z namenom priprave projektov sodelovanja z LAS v Sloveniji in tujini, se je kolegij LAS odločil, da pozove vse partnerje in člane LAS k podajanju predlogov projektnih idej, ki temeljijo na razpisnih pogojih, ti so pa usmerjeni predvsem v sodelovanje ekoloških kmetij in ekološkega pristopa, na področju od vil do vilic in lokalne samooskrbe – povezovanja pridelovalcev in proizvajalcev na trgu, ter na področju trajnostnega upravljanja naravne in kulturne dediščine. Usmeritev LAS je, da se priprava projektov bazira na dosedaj pripravljenih projektih sodelovanja, ki niso bili potrjeni in so v osnovi že pripravljeni. Več v priloženem vabilu.
V kolikor imate idejo za aktivnosti na zgoraj navedenih področjih, vas vabimo, da nam jo posredujete najkasneje do petka, 10.12.2021 do 15,00 ure po elektronski pošti info@las-snezniknanos.si ali info@razvoj-podezelja.si. Ideja naj zajema kratek opis tematike in aktivnosti projektne ideje ter okvirno finančno oceno načrtovanih vsebin..
Več podrobnosti v priloženem dokumentu.

Prenesite si dokument: