Gregor Slavec poleg slovenske dobil tudi evropsko nagrado za mladega kmeta

 

Petek, 10. december 2021

Član našega LAS in član UO Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Gregor Slavec letos dobil kar dve nagrade. Slovensko za nakbolj inovativnega mladega kmeta in evropsko za najboljši projekt za izboljšanje podeželskih območij.

Gregor Slavec je Evropsko nagrado za mlade kmete za najboljši projekt za izboljšanje podeželskih območij prejel na 7. Evropskem kongresu mladih kmetov, ki je v hibridni obliki potekal 9.12.2021 iz Evropskega parlamenta v Bruslju.
Kongres, ki je letos potekal pod naslovom Mladi kmetje kot vzor odpornosti, je en najpomembnejših dogodkov s področja kmetijstva in razvoja podeželja v EU, saj poudarja ključno vlogo, ki jo imajo mladi za prihodnost evropskega kmetijskega sektorja in razvoja podeželja. Na kongresu je sodelovalo več kot 400 udeležencev  iz vse Evrope, poleg mladih kmetov še oblikovalci politik ter predstavniki krovnih evropskih in državnih kmetijskih stanovskih organizacij ter predstavniki evropskih institucij. Slovenijo so na kongresu predstavljali Gregor Slavec kot prejemnik naziva Inovativni mladi kmet 2021 (IMK), predstavniki Zveze slovenske podeželske mladine kot nosilci slovenskega izbora IMK s predsednico Anjo Mager na čelu, ter Franc Bogovič, poslanec v Evropskem parlamentu (SLS/EPP) kot slovenski ambasador kongresa.

Evropska nagrada za mlade kmete, ki se podarja na kongresu, izpostavlja in nagrajuje mlade kmete za trajnostne in inovativne rešitve ter prakse, ki odgovarjajo na izzive, s katerimi se sooča kmetijski sektor. To so menjava generacij, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, prehranska varnost, tehnološki napredek in razvoj podeželja. Nagrada je bila uvedena leta 2012, da bi bolje prepoznali osrednjo vlogo, ki jo imajo mladi kmetje na podeželju, in priznali inovativne pristope, ki jih uporabljajo pri svoji kmetijski dejavnosti. Podeljuje se za tri področja: najboljši digitalni projekt, najbolj odporen projekt in najboljši projekt za izboljšanje podeželskih območij.

Gregor Slavec je prejel nagrado za obuditev kmetijskega gospodarstva v Knežaku, ki ga je prevzel leta 2016. Ob prejetju nagrade je povedal: »Tako, kot sem nepričakovano prejel naziv Inovativni mladi kmet 2021 v Sloveniji, tako me je danes ponovno presenetila Evropska nagrada za mlade kmete. Neverjetno! Sam imam sicer od samega začetka mojega kmetovanja jasno zastavljene cilje, a tovrstnih nagrad in priznanj nisem imel med njimi; zato je tudi ta današnja EU nagrada zame povsem nepričakovana. Upam in si močno želim, da bo ta nagrada delček enega mojega cilja oz. spodbuda, da bi čim več mladih prevzelo kmetije in jih uspešno vodili; le pogumno! Iskrena hvala vsem, ki so mi pomagali spisati to zgodbo v Evropi, predvsem Zvezi slovenske podeželske mladine in evropskemu poslancu g. Francu Bogoviču!”
Gregor Slavec je aktivni član Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, saj je tudi član UO društva, zelo aktiven je tudi v LAS med Snežnikom in Nanosom z izvajanjem kar nekaj projektov, ki so sofinancirani iz sredstev LAS.  Ekološka, didaktična kmetija Slavec je tradicionalna mešana kmetija, ki se ukvarja z živinorejo, sadjarstvom in izobraževanjem. Vzgajajo slovenske avtohtone pasme živali (cikasto govedo, drežniške koze, srnaste koze, bovške ovce, kranjske čebele in štajerske kokoši). Na kmetiji gostijo organizirane skupine obiskovalcev, katerim posredujejo zanje o pomenu ekološkega kmetovanja, organizirajo pa tudi tematske delavnice.
Čestitke tudi v našem imenu, saj je Gregor kljub njegovi skromnosti prepričal tako slovensko kot evropsko strokovno javnost in si nagrade nedvomno zaslužil. Le tako naprej….

Gregor Slavec